Emma Carlsson

Emma Carlsson

Doktorand
E-postadress: emma.carlsson@ki.se
Besöksadress: Solnavägen 1 E, 11365 Stockholm
Postadress: K9 Global folkhälsa, K9 GPH Burström, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag doktorerar vid institutionen för Global folkhälsa sedan våren 2020.
  Min doktorandtjänst är ett samarbete mellan KI och CHESS (Centre for Health
  Equity Studies) på institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms
  universitet, där jag är anställd.
  Jag är ansluten till den Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa,
  SWEAH [1].
  Masterexamen i medicinsk vetenskap inriktning folkhälsa, /Uppsala
  Universitet/ 2016
  Kandidatexamen i idrott inriktning hälsa, /Gymnastik- och
  idrottshögskolan/ 2013
  [1] https://www.sweah.lu.se/

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning rör socioekonomisk ojämlikhet i hälsa med ett särskilt
  fokus på arbetsliv och tidigt utträde från arbetsmarknaden. Syftet med
  mitt doktorandprojekt är att identifiera faktorer och processer som kan
  förklara socioekonomiska skillnader i hälsa och för tidigt utträde från
  arbetsmarknaden bland äldre i arbetsför ålder. Detta studeras ur ett
  livsloppsperspektiv där dels barn- och ungdomsliv men även yrkesliv och
  exponering för och accumulering av riskfaktorer över lång tid belyses.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI