Maissa Al-Adhami

Maissa Al-Adhami

Affilierad forskare | Samordnare
E-postadress: maissa.aladhami@ki.se
Telefon: +46852483908
Besöksadress: Nobels väg 6, 17165 Solna
Postadress: GVS Gemensamt verksamhetsstöd, GVS FIR Kansliet för forskning och forskarutbildning, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Min roll i KIRI involverar koordination av olika vetenskapliga aktiviteter och utlysningar som syftar till att stötta interdisciplinär och innovativ forskning inom KI och KIRI nätverket som i dagsläget består av 50 forskare. Jag har tidigare arbetat med samordning av internationella forskningssamarbeten och interna internationaliseringsprojekt och program.

    Mina doktorandstudier var inom fältet folkhälsa och epidemiologi, med fokus på nyanlända flyktingars hälsa i den tidiga fasen av post-migration. Min nuvarande forskning inbegriper projekt inom migration och hälsa, sociala hälsodeterminanter, jämlik hälsa, samt integrations- och policydiskurser.

Forskningsbeskrivning

  • På institutionen för global folkhälsa vid KI är jag involverad i forskningsprogrammet EMBRACE, (Embracing diversity in vulnerability - a multilevel intersectional study of communities’ vulnerability and public health institutions’ capability to cope with COVID-19 and future pandemics), där vi genomför en policyanalys av COVID-19 responsen ur ett intersektionellt perspektiv.

    Jag medverkar även i olika forskningsprojekt vid institutionen för folkhälsa- och vårdvetenskap vid Uppsala Universitet såsom utvärderingen av programmet Tillsammans för en Trygg Start, ett utökat hembesöksprogram för förstagångsföräldrar i fyra utsatta områden i Mellansverige.

Artiklar

Anställningar

  • Samordnare, Universitetsförvaltningen, Karolinska Institutet, 2024-2024
  • Affilierad forskare, Global folkhälsa, Karolinska Institutet, 2023-2024

Examina och utbildning

  • PhD, Public health, global health, social medicine och epidemiology, Health of refugee migrants in the early post-migration phase in Sweden – The role of health resources and health promotion, Folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet, 2023
  • Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2009

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI