Annika Karlssons forskargrupp

Genom vår forskning studerar vi främst vilken effekt hiv-behandling av gravida kvinnor och barn har på immunförsvaret. Våra resultat kommer att vägleda framtida behandlingsstrategier av hiv-infekterade kvinnor och barn samt virus-associerad cancer. Vi länkar immunförsvaret till hälsa vid kronisk virusinfektion.

Publikationer

Utvalda publikationer