Avdelningen för Klinisk mikrobiologi

Verksamheten genomsyras av multidisciplinär forskning inom infektionssjudomar som bidrar med translationell kunskap till utvecklingen av ny diagnostik och behandlingsmetoder.

Forskningen spänner från molekylär virologi, virus-cell interaktioner, enskilda virusgener och proteiners funktion och dess effekter hos den infekterade patienten. Inom bakteriologi studeras bl.a antibiotika påverkan på den humana normalfloran och interaktioner mellan bakterier med protozoer. Läkar- och tandläkar-studenter utbildas i basal och klinisk mikrobiologi.

Forskargrupper

Forskargrupp - Ali Mirazimi (endast på engelska)

Forskargrupp - Anna Karlsson

Forskargrupp - Annika Karlsson

Forskargrupp - Katarina Le Blanc

Forskargrupp - Anders Sönnerborg (endast på engelska)

Forskargrupp - Christian Giske (endast på engelska)

Forskargruppen inom virus och hepatit

KISCO - stamcellsfacilitet

The Systems Virology Lab – Ujjwal Neogi (endast på engelska)

Utbildning

Kurser ges även i allmän och molekylär mikrobiologi inom grundutbildningsprogram för biomedicinska analytiker, sjuksköterskor, läkarprogrammet och tandhygienister samt inom olika valbara kurser, bland annat molekylär cellbiologi.

Avdelningschef

Profile image

Christian G. Giske

Professor/Överläkare

Avdelningssamordnare

Hitta till oss

Karta

Personal

CG
Innehållsgranskare:
2024-05-03