Lou Brundins forskargrupp

This page in English

Stamceller och inflammation

Påverkan på stamceller vid inflammation i nervsystemet

I samband med inflammation och skador i nervsystemet aktiveras omogna celler att migrera mot skadan och in i denna. Viss läkning kan åstadkommas genom att dessa celler kan ersätta skadade celler, dock är denna läkning ofta otillräcklig. Exempelvis kan de omogna cellerna differentieras till oligodendrocyter, de celler som skadas vid MS sjudom. Vi arbetar med att kartlägga vilka mekanismer som styr vad dessa celler kan utvecklas till och hur stamcellerna påverkas i inflammatorisk miljö. Vi har visat att vissa ämnen som frisätts i den inflammatoriska kaskaden, t.ex kväveoxid allvarligt påverkar stamcellernas förmåga att utvecklas till nervceller.

Vi har också visat att stamceller har receptorer som vid aktivering kan göra att stamcellerna kan frisätta inflammatoriska mediatorer. Syftet med vår forskning är att bevara och förbättra läkningen av skador i centrala nervsystemet. Inflammation förekommer som en viktig komponent vid MS sjukdom men vår forskning berör även traumatiska skador, stroke och infektioner där inflammation är en viktig komponent i skadan. Vår forskargrupp består av neurologer, neurokirurger och neurobiologer.

Brundin and Svensson research groups. Lou Brundin , Cynthia Perez Estrada, Maria Bergsland, Jonathan Nordblom, Nasren Jaff, Sebastian Thams, Lisa Arvidsson, Per Mattson, Arvid Frosell, Sreenivasa Sankavaram, Mikael Svensson Missing: Ruxandra Covacu, Elle

Brundin och Svenssons forskargupp. Från vänster: Lou Brundin , Cynthia Perez  Estrada, Maria Bergsland, Jonathan Nordblom, Nasren Jaff, Sebastian Thams, Lisa Arvidsson, Per Mattson, Arvid Frostell, Sreenivasa Sankavaram, Mikael Svensson

Forskningsprojekt

  •     Adult neural stem cells in neuroinflammation
  •     Neural stem cells - a potential source of remyelination in neuroinflammatory disease
  •     Neurogenesis in the adult spinal cord experimental models of multiple sclerosis
  •     Effects of nitric oxide on neurogenesis from adult neural stem cells
  •     Proliferation, migration and differentiation of neural progenitor cells
  •     Biomarkers for disease activity in multiple sclerosis
  •     Mesenchymal stem cell transplantation in multiple sclerosis

Utvalda publikationer

Nitric oxide-induced neuronal to glial lineage fate-change depends on NRSF/REST function in neural progenitor cells.
Bergsland M, Covacu R, Perez Estrada C, Svensson M, Brundin L
Stem Cells 2014 Sep;32(9):2539-49

Oxidative stress increases neurogenesis and oligodendrogenesis in adult neural progenitor cells.
Pérez Estrada C, Covacu R, Sankavaram S, Svensson M, Brundin L
Stem Cells Dev. 2014 Oct;23(19):2311-27

Dynamics of oligodendrocyte generation and myelination in the human brain.
Yeung M, Zdunek S, Bergmann O, Bernard S, Salehpour M, Alkass K, et al
Cell 2014 Nov;159(4):766-74

Change of fate commitment in adult neural progenitor cells subjected to chronic inflammation.
Covacu R, Perez Estrada C, Arvidsson L, Svensson M, Brundin L
J. Neurosci. 2014 Aug;34(35):11571-82

Oral teriflunomide for patients with relapsing multiple sclerosis (TOWER): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial.
Confavreux C, O'Connor P, Comi G, Freedman M, Miller A, Olsson T, et al
Lancet Neurol 2014 Mar;13(3):247-56

Gruppmedlemmar

Snjolaug ArnardottirAnknuten
Lou BrundinProfessor/överläkare
Ruxandra CovacuAnknuten
Ellen Viveka IacobaeusAnknuten
Caroline IngreAnknuten, Postdoc
Pernilla Klyve BusaAnknuten
Ulf KläppeForskarstuderande
Susanne NeumannDoktorand, Forskarstuderande
Hugh SalterAnknuten
Sreenivasa SankavaramAnknuten, Forskarstuderande
Sebastian ThamsForskarassistent

Kontakt

Professor/överläkare

Lou Brundin

Enhet: Neuro Brundin
E-post: Lou.Brundin@ki.se

Anknuten

Pernilla Klyve Busa

Enhet: Neuro Brundin
E-post: pernilla.klyve@ki.se

InflammationKlinisk neurovetenskap