Lou Brundin

Lou Brundin

Professor/Överläkare | Docent
E-postadress: lou.brundin@ki.se
Besöksadress: BioClinicum J5:20, Akademiska stråket 1, Karolinska Uni.sjuk. Solna, 17164 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Neuro Brundin, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Disputation KI fysiologi (nuvarande neurovetenskap) "Sinnesfysiologi, hörselceller" 1991
  Docent i fysiologi 1998 + docentur i neurologi 2001.
  Specialist i neurologi 1999, överläkare vid neorlogkliniken sedan 2002. Vice FoU chef vid Karolinska sjukhuset 2001-2004 (under Sten Lindahl).
  Lärare KI kliniskt och prekliniskt sedan 1987 (tdl, skk, sjg, läk).
  Ledamot i styrelsen för forskarutbildning 2001-2003.
  Verksam i nationella lärarrådet i neurologi sedan 2005.
  Studierektor för läkarprogrammet KS Solna sedan 2004.
  Professor i neuroimmunologi vid KI 2008.
  Sektionschef på institutionen för klinisk neurovetenskap 2011-18.
  Pedagogiskt pris från svenska neurologföreningen "Den gyllene reflexhammaren" 2009.
  FoU-chef Tema Neuro Karolinska sjukhuset 2016-20
  Medlem av the executive committee ECTRIMS 2016-19

  Utbildning
  Läkarexamen på Karolinska Institutet 1987
  PhD, KI 1991
  Post doc på University of Sussex 1991-92

Forskningsbeskrivning

 • Jag leder en forskargrupp med inriktning på CNS inflammation och stamcellsbiologi. Forskargruppen studerar hur inflammation påverkar stamcellerna och hur man kan förbättra läkningen hos personer med neurologisk sjukdom /skada via nervsystemets egna stamceller.

  Min forskargrupp har medel från Vetenskapsrådet, Hjärnfonden och forskningsmedel från Landstinget

  Jag har handlett sju doktorander till doktorsexamen och varit bihandledare för fem doktorander som har disputerat. Just nu är jag huvudhandledare till två doktorander, bihandledare till tre och huvudhandledare för tre postdocs. Jag har agerat som opponent 3 gånger och deltagit i betygsnämnd vid >
 • 30 disputationer.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Professor/Överläkare, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2008-

Examina och utbildning

 • Docent, Fysiologi, Karolinska Institutet, 1998

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI