Lisa Thorells forskargrupp

Kognitiva processer och Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD)

Lisa Thorells grupps forskning fokuserar på kognitiva processer och Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD). Mer specifikt är intresset hur kognitiva processer såsom inhibition (impulskontroll) och arbetsminne i förskoleåldern är relaterade till ADHD symptom i skolåldern. Lisa Thorells grupp är även intresserade av hur olika kognitiva förmågor utvecklas under barndomen, hur de är relaterade till varandra och till ADHD symptom, och deras relation till motivationella och emotionella faktorer (t.ex. emotionsreglering, delay aversion, belöning/bestraffning, reglering av vakenhet). Ett ytterligare intresseområde är behandlingsåtgärder för barn med utagerande problembeteenden som ADHD, trotssyndrom och uppförandestörning. Gällande behandling så har Lisa Thorells grupp deltagit i ett projekt där man utvecklat ett datoriserat träningsprogram av arbetsminne för förskolebarn och vi har utvärderat föräldrautbildningsprogrammet COPE (Community Parent Education Program).

Forskningsgruppen är associerad till Stockholm Brain Institute (SBI).

Forskningsprojekt

  • Tidiga prediktorer för senare ADHD-symtom
  • Neuropsykologisk förmåga som förklaring till akademisk prestation hos barn och ungdomar med ADHD
  • Emotionsreglering och ADHD i förskoleåldern

Utvalda publikationer

Multiple deficits in ADHD: executive dysfunction, delay aversion, reaction time variability, and emotional deficits.
Sjöwall D, Roth L, Lindqvist S, Thorell L
J Child Psychol Psychiatry 2013 Jun;54(6):619-27

Parent-child attachment and executive functioning in relation to ADHD symptoms in middle childhood.
Thorell L, Rydell A, Bohlin G
Attach Hum Dev 2012 ;14(5):517-32

Do delay aversion and executive function deficits make distinct contributions to the functional impact of ADHD symptoms? A study of early academic skill deficits.
Thorell L
J Child Psychol Psychiatry 2007 Nov;48(11):1061-70

Training and transfer effects of executive functions in preschool children.
Thorell L, Lindqvist S, Bergman Nutley S, Bohlin G, Klingberg T
Dev Sci 2009 Jan;12(1):106-13

Heterogeneity in ADHD: neuropsychological pathways, comorbidity and symptom domains.
Wåhlstedt C, Thorell L, Bohlin G
J Abnorm Child Psychol 2009 May;37(4):551-64

Gruppmedlemmar

JO
Innehållsgranskare:
2024-02-01