Skip to main content

Johan Lundströms forskargrupp

Mixingdesk
Mixingdesk

Sinnenas integration

Johan Lundströms grupp bedriver grundforskning som syftar till en bättre förståelse av den neurala och perceptuella grunden för multisensorisk uppfattning och integration av de kemiska sinnena. Flera olika rader av pågående forskning undersöker hur människans hjärna låter oss uppfatta, bearbeta och förstå sensorisk information. Gruppens forskning fokuserar på de kemiska sinnena (lukt - smak - trigeminal) som i sin natur förmedlas nästan uteslutande som multisensoriska uppfattningar. Detta arbete omfattar ett brett spektrum av experimentella metoder, inklusive psykofysiska och kognitiva tester hos friska individer, funktionell hjärnavbildning (fMRI, PET och EEG / ERP) samt strukturell hjärnbildning och morfometri. Dessutom utvecklar labbet nya sätt att leverera olfaktoriska stimuli (olfaktometrar) och att mäta olfaktorisk prestanda och neuralt bearbetning.

Forskningsprojekt

  • Neural processing of perceptual congruency in the chemical senses
  • Behavioral and neural impact by the loss of smell in patients with idiopathic/polyp induced anosmia & congenital anosmia
  • Neural processing of flavor perception (contact: Dr. Janina Seubert)
  • The link between breathing and cognitive performance (contact: Dr. Artin Arshamian)
  • Development of olfactory presentation methods
  • Social chemosignals impact on perceptual processes

Utvalda publikationer

Prefrontal Control Over Occipital Responses to Crossmodal Overlap Varies Across the Congruency Spectrum.
Lundström J, Regenbogen C, Ohla K, Seubert J
Cereb. Cortex 2018 Jul;():

The intraparietal sulcus governs multisensory integration of audiovisual information based on task difficulty.
Regenbogen C, Seubert J, Johansson E, Finkelmeyer A, Andersson P, Lundström J
Hum Brain Mapp 2018 03;39(3):1313-1326

A mammalian blood odor component serves as an approach-avoidance cue across phylum border - from flies to humans.
Arshamian A, Laska M, Gordon A, Norberg M, Lahger C, Porada D, et al
Sci Rep 2017 Oct;7(1):13635

Behavioral and neural correlates to multisensory detection of sick humans.
Regenbogen C, Axelsson J, Lasselin J, Porada D, Sundelin T, Peter M, et al
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2017 06;114(24):6400-6405

Central olfactory processing in patients with disorders of consciousness.
Nigri A, Ferraro S, Bruzzone M, Nava S, D'Incerti L, Bertolino N, et al
Eur. J. Neurol. 2016 Mar;23(3):605-12

Gruppmedlemmar

Artin Arshamian

Forskarassistent

Robin Fondberg

Doktorand

Behzad Iravani

Doktorand

Moa Peter

Doktorand

Danja Porada

Doktorand

Christina Regenbogen

Anknuten till Forskning

Martin Schaefer

Doktorand

Janina Seubert

Forskarassistent

Regina Sullivan

Anknuten till Forskning

Evelina Thunell

Postdoktor

Donald Wilson

Anknuten till Forskning