Johan Lundströms forskargrupp

Johan Lundströms grupp bedriver grundforskning som syftar till en bättre förståelse av den neurala och perceptuella grunden för luktsystemet samt hur luktsystemet interagerar med våra andra sinnen för att tolka vår omvärld.

Mixingdesk

Perceptuell neurovetenskap

Johan Lundströms grupp bedriver grundforskning som syftar till en bättre förståelse av den neurala och perceptuella grunden för luktsystemet samt hur luktsystemet interagerar med våra andra sinnen för att tolka vår omvärld. Detta arbete omfattar en rad olika forskningsprojekt som undersöker varierande aspekter av dessa frågor användande ett brett spektrum av experimentella metoder hos friska samt sjuka individer, inklusive psykofysiska och kognitiva tester, funktionell hjärnavbildning (fMRI, PET och EEG / ERP) samt strukturell hjärnbildning och morfometri. Dessutom utvecklar labbet nya sätt att leverera olfaktoriska stimuli (olfaktometrar) och att mäta olfaktorisk prestanda och neuralt bearbetning.

Denna forskargrupp har en mer utförlig presentation här: www.perceptionlab.se

Forskningsprojekt

  • Bestämmande av vilken funktion och roll den luktbulben spelar för tidigt luktprocessande hos människor
  • Undersöka hur ett förlorat luktsinne inverkar på beteende och kortikalt processande hos patienter med nasala polyper samt idiopatisk och kongenital anosmi
  • Neuralt processande av perceptuell kongruens inom de kemiska sinnena
  • Neuralt processande av lukt och smak perception (kontakt: Dr. Janina Seubert)
  • Länken mellan andning och kognitiv förmåga (Kontakt: Dr. Artin Arshamian)
  • Inflytandet av sociala kemosignaler på våra perceptuella processer

Utvalda publikationer

 

Iravani, B., Arshamian, A., Ohla, K., Wilson, D.A., and Lundström, J.N. (2020). Non-invasive recording from the human olfactory bulb. Nature Communication. 11(1), 648.

Porada, D.K., Regenbogen, C., Seubert, J., Freiherr, J., and Lundström, J.N. (2019). Multisensory enhancement of odor object processing in primary olfactory cortex. Neuroscience. 418, 254-265.

Peter, G.M., Porada, D.K., Regenbogen, C., Olsson, M.J., and Lundström, J.N. (2019). Sensory loss enhances multisensory integration performance. Cortex. 120, 116-130.

Lundström, J.N., Regenbogen, C., Ohla, K., and Seubert, J. (2019). Prefrontal control over occipital responses to crossmodal overlap varies across the congruency spectrum. Cerebral Cortex. 29(7), 3023-3033.

Arshamian, A., Iravani, B., Majid, A., and Lundström, J.N. (2018). Respiration modulates olfactory memory consolidation in humans. Journal of Neuroscience. 38(48), 10286-10294.

Regenbogen, C., Axelsson, J., Lasselin, J., Porada, D.K., Sundelin, T., Peter, M., Lekander, M., Lundström, J.N., and Olsson, M.J. (2017). Behavioral and neural correlates to multisensory detection of sick humans. Proceeding of National Academy USA (PNAS). 114(24), 6400-6405.

Gruppmedlemmar

JL
Innehållsgranskare:
2023-02-01