Johan Lundströms forskargrupp

This page in English

Sinnenas integration

Målet med gruppens forskning är att bestämma de perceptuella samt neurala mekanismerna som regulerar vår multisensoriska perception och integration. Ett flertal forskningsprojekt undersöker för tillfället hur den mänskliga hjärnan uppfattar, processar samt tolkar sinnesintryck som har sitt ursprung från flera av våra sinnen. Av särskilt intresse är de kemiska sinnena (lukt  smak  trigeminala sinnena) som genom sin naturliga sammankoppling primärt är en multisensorisk perception. Vår grupp använder sig av en rad olika experimentella metoder för att besvara våra forskningsfrågor. Bland annat omfattar de psykofysiologiska samt kognitiva mätningar, en rad olika funktionella hjärnavbildningsmetoder (fMRI, PET samt EEG/ERP) samt strukturell hjärnavbildning och morfologi. Vår grupp är också ledande när det gäller att utveckla innovativa metoder att leverera lukter med hög precision (byggande av så kallade olfaktometrar) samt att utveckla metoder för att mäta luktförmåga.

 

 

Forskningsprojekt

  • Neural processing of perceptual congruency
  • Social chemosignals impact on perceptual processes
  • Aversive olfactory learning
  • Sex differences in chemosensory processing
  • Development of olfactory presentation methods

Utvalda publikationer

Orbitofrontal cortex and olfactory bulb volume predict distinct aspects of olfactory performance in healthy subjects.
Seubert J, Freiherr J, Frasnelli J, Hummel T, Lundström J
Cereb. Cortex 2013 Oct;23(10):2448-56

Aversive learning increases sensory detection sensitivity.
Åhs F, Miller S, Gordon A, Lundström J
Biol Psychol 2013 Feb;92(2):135-41

Statistical localization of human olfactory cortex.
Seubert J, Freiherr J, Djordjevic J, Lundström J
Neuroimage 2013 Feb;66():333-42

The smell of age: perception and discrimination of body odors of different ages.
Mitro S, Gordon A, Olsson M, Lundström J
PLoS ONE 2012 ;7(5):e38110

Modulation of olfactory perception by visual cortex stimulation.
Jadauji J, Djordjevic J, Lundström J, Pack C
J. Neurosci. 2012 Feb;32(9):3095-100

Gruppmedlemmar

Patrik AnderssonAnknuten
Artin ArshamianPostdoc
Robin FondbergForskarstuderande
Behzad IravaniDoktorand, Forskarstuderande
Johan LundströmForskare, Forskargruppsledare
Valentina ParmaAnknuten
Moa PeterForskarstuderande
Danja PoradaForskarstuderande
Christina RegenbogenAnknuten, Postdoc
Martin SchaeferForskningsassistent (använd ej)
Janina SeubertForskarassistent
Regina SullivanAnknuten
Donald WilsonAnknuten
Fredrik ÅhsAnknuten

Klinisk neurovetenskapNeurovetenskapPsykologi