Caroline Ingres forskargrupp - vår forskning

ALS (amyotrofisk lateral skleros) är en dödlig neuromuskulär sjukdom som kännetecknas av degeneration av de övre och nedre motorneuronen. Patienterna upplever en svaghet som vanligtvis börjar i övre eller nedre extremiteterna och som sedan sprider sig till andra regioner som försvagar både tal svalg. Förutom muskelsvagheten ses en tilltagande kognitiv dysfunktion och beteendeförändringar hos ungefär hälften av patienterna och en del av dem utvecklar fulminant frontotemporal demens.

Ingres forskargrupp
Ingres forskargrupp

ALS

Det finns ännu inget test som ger ALS-diagnosen. Diagnosen baseras på kliniska och elektrofysiologiska tecken och uteslutning av andra sjukdomar. Så mycket lite information kan ges till patienten om sjukdomsförloppet.Det finns inget botemedel.

Syftet med vår forskning är att öka kunskapen om flera aspekter av sjukdomen och i slutändan finna ett botemedel.

Forskningsprojekt

Min grupp arbetar inom många områden av ALS-sjukdomen. Vi har skapat ett nationellt kvalitetsregister, en vävnadsbank, en bildbank och samlat in data om livsstil och miljö .Vi genomför också kliniska studier på ALS. 

Vi undersöker

  • Risk och korrelationer till exponering
  • Spridningsmönster och överlevnad
  • Livskvalitet och depression
  • Kognitivt status
  • Vävnadsbiomarkörer
  • Imagingbiomarkörer
  • Genetiskt uttyryck
  • Kliniska behandlingsstudier

Läs mer om ALS Clinical Research Group

Kontakt

Profile image

Caroline Ingre

Forskargruppledare

Gruppmedlemmar

CI
Innehållsgranskare:
Nilla Karlsson
2024-06-25