Eva Koseks forskargrupp

Mekanismer för smärta och behandling.

Vår forskning undersöker nerv- och immunsystemets interaktion avseende utvecklingen av långvarig smärta. Målet är att bidra med kunskap som ligger till grund för att förhindra att smärta till följd av en störd smärtreglering (nociplastisk smärta) uppkommer samt möjliggöra nya behandlingsstrategier.

Aktuellt