Bianka Karshikoff

Bianka Karshikoff

Anknuten till Forskning
Telefon: +46852483202
Besöksadress: Nobels väg 9, D3, 17165 Solna
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Neuro Kosek, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Jag forskar inom området Psykoneuroimmunologi, som handlar om hur immunsystemet påverkar hjärnan och beteendet. Under min doktorsavhandling använde jag experimentella inflammationsmodeller för att förstå hur inflammation påverkar upplevelsen av smärta, och hur hjärnan påverkas av inflammation. I min nuvarande forskning har jag ett translationellt perspektiv, där teorier från experimentell forskning testas i klinisk miljö. Några av de frågeställningar jag har är om pågående, låggradig inflammation påverkar kognitiv beteendeterapi för kronisk smärta, och om den inflammatoriska belastningen under pollensäsong påverkar smärtsystemet hos allergiska patienter.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

  • Lector, Psykologi, Department of Social Studies, University of Stavanger, 2021-
  • Anknuten till Forskning, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2021-2024

Examina och utbildning

  • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2015

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI