Caroline Ingres forskargrupp

ALS

Portrait Caroline Ingre

ALS (amyotrofisk lateral skleros) är en dödlig neuromuskulär sjukdom som kännetecknas av degeneration av de övre och nedre motorneuronen. Patienterna upplever en svaghet som vanligtvis börjar i övre eller nedre extremiteterna och som sedan sprider sig till andra regioner som försvagar både tal svalg. Förutom muskelsvagheten ses en tilltagande kognitiv dysfunktion och beteendeförändringar hos ungefär hälften av patienterna och en del av dem utvecklar fulminant frontotemporal demens.

Det finns ännu inget test som ger ALS-diagnosen. Diagnosen baseras på kliniska och elektrofysiologiska tecken och uteslutning av andra sjukdomar. Så mycket lite information kan ges till patienten om sjukdomsförloppet.Det finns inget botemedel.

Syftet med vår forskning är att öka kunskapen om flera aspekter av sjukdomen och i slutändan finna ett botemedel.

Forskningsprojekt

Min grupp arbetar inom många områden av ALS-sjukdomen. Vi har skapat ett nationellt kvalitetsregister, en vävnadsbank, en bildbank och samlat in data om livsstil och miljö .Vi genomför också kliniska studier på ALS.

Vi undersöker

  • Risk och korrelationer till exponering
  • Spridningsmönster och överlevnad
  • Livskvalitet och depression
  • Kognitivt status
  • Vävnadsbiomarkörer
  • Imagingbiomarkörer
  • Genetiskt uttyryck
  • Kliniska behandlingsstudier

Utvalda publikationer

Lipids, Apolipoproteins, and Prognosis of Amyotrophic Lateral Sclerosis.
Caroline Ingre;Lin Chen; Yiqiang Zhan; Jet Termorshuizen; Li Yin; Fang Fang 
Neurology. 2020, April.

Peripheral immune biomarkers and neurodegenerative diseases: A prospective cohort study with 20 years of follow-up.
Yazdani S, Mariosa D, Hammar N, Andersson J, Ingre C, Walldius G, et al
Ann. Neurol. 2019 Dec;86(6):913-926

The Swedish motor neuron disease quality registry.
Longinetti E, Regodón Wallin A, Samuelsson K, Press R, Zachau A, Ronnevi LO, et al
Amyotroph Lateral Scler Frontotemporal Degener 2018 11;19(7-8):528-537

Blood biomarkers of carbohydrate, lipid, and apolipoprotein metabolisms and risk of amyotrophic lateral sclerosis: A more than 20-year follow-up of the Swedish AMORIS cohort.
Mariosa D, Hammar N, Malmström H, Ingre C, Jungner I, Ye W, et al
Ann. Neurol. 2017 May;81(5):718-728

Risk factors for amyotrophic lateral sclerosis.
Ingre C, Roos PM, Piehl F, Kamel F, Fang F
Clin Epidemiol 2015 ;7():181-93

Gruppmedlemmar