Inflytande och aktörskap i vardagliga aktiviteter för personer med kroniska funktionshinder

Gruppen arbetar med att utveckla kunskap om hur inflytande och delaktighet kan möjliggöras för personer med kroniska funktionshinder.

Det övergripande syftet är att bidra till teori och praktisk kunskap om villkor för kreativitet, aktörskap delaktighet och inflytande i vardagliga situationer. För närvarande arbetar gruppen framförallt med projekt kopplat till sköra äldre och personer med psykiska funktionshinder.

Gruppen samarbetar med grupper vid Luleå Tekniska universitet, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Wayne state University i Detroit, Mc Gill university i Montreal och Dalhousie University i Halifax.

2024-05-06