Staffan Josephsson

Staffan Josephsson

Professor | Docent
Telefon: +46852483754
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Arbetsterapi Narrative in health and social care, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är professor i arbetsterapi vid Karolinska Institutet (KI) sedan 2011. Min grundutbildning i arbetsterapi fick jag vid dåvarande Hälsohögskolan i Stockholm och min utbildning i pedagogik och teatervetenskap är från Stockholms Universitet. Min avhandling om ”Vardagens aktiviteter som mötesplatser vid demenssjukdom” försvarade jag vid Karolinska Institutet 1994.

  Relationer är enligt min mening kärnan i all produktion av kunskap och därför har jag valt att arbeta kollektivt tillsammans med medarbetare inom olika organisationer och med olika roller och perspektiv.

  Utgångspunkten i mitt arbete är forskargruppen 'Narrativ in health and social care' som har fokus på hur hur fördjupade kunskaper om relationer mellan narrativitet i vardagen, arbetssätt, förutsättningar och organisatorisk beredskap bidra till äldre personers delaktighet och värdighet när de behöver vård och omsorg. Vi arbetar även medvetet med att utmana tomma honnörsbegrepp som excellens och strävar istället att vårt arbete ska ha relevans och betydelse.

  En röd tråd i mitt engagemang är narrativ teori och praktik vilket bland annat utrycks i det Nordiska nätverket i narrativ metod som samlar forskare med intresse att utveckla narrativa metoder för att förstå handling.

  I min roll som lärare har jag ambitionen att utmana elitistisk pedagogik och arbeta för relevanta läroformer som innefattar studentmedverkan och kreativitet. Jag har lärt mig mycket från samarbetet med europeiska kollegor inom ”The European Master in occupational Therapy” och från mina chilenska kollegor vid Universidad de Chile i Santiago, Chile.

  Jag är glad över det förtroendet sektionen för arbetsterapi visat mig i och med att jag har uppdrag att ansvara för ämnet arbetsterapi i olika sammanhang.

Utvalda publikationer

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Professor, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2011-

Examina och utbildning

 • Docent, Arbetsterapi, Karolinska Institutet, 2007

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI