Experimentell och klinisk neuroendokrinologi

Vi utför forskning inom ämnesområdet endokrinologi med fokus på hypofys-hypotalamus, binjure, pankreas, benmetabolism och neuroendokrina tumörer. Målsättningen är att vår forskning ska bidra till förbättrad diagnostik och behandling inom de sjukdomsområden vi bearbetar. 

Forskargruppsledare