Team Thomas Frisell

Vi utvecklar och använder epidemiologiska metoder för att ta fram kunskap till patienter med kroniska inflammatoriska sjukdomar och deras vårdgivare, för att bättre förstå en viss sjukdom, och för att fatta välinformerade beslut om dess behandlingar.

Team Thomas Frisell ingår i forskargruppen: Kroniska inflammationssjukdomar.

Klinisk epidemiologi av multipel skleros och inflammatoriska ledsjukdomar

Team Frisell ingår i Johan Asklings forskargrupp för kroniska inflammationssjukdomar. Som metodorienterade epidemiologer ligger vår expertis inom studiedesign, biostatistik och hur vi bäst kan använda registerdata och andra sekundära datakällor i klinisk forskning. Motiverade av det värde som våra studier kan ge människor som lever med reumatiska eller neurologiska sjukdomar arbetar vi i nära samarbete med kliniska experter och ser vi det som vår uppgift att hitta rätt metodologiska verktyg för att maximera nyttan av varje forskningsprojekt.

Teammedlemmarna är aktiva i undervisning, främst på forskarnivå, och våra studier inkluderar epidemiologiska projekt om sjukdomsorsaker och för att beskriva föränderliga patientpopulationer, kliniska projekt som syftar till att identifiera prognostiska markörer, övervaka behandlingssäkerhet och stödja kliniskt beslutsfattande, och mer direkt metodologiska projekt för att validera datakällor eller utvärdera statistiska metoder. Vi arbetar främst med studier av multipel skleros, reumatoid artrit och spondylartriter men våra metoder kan appliceras på alla typer av kroniska sjukdomar.

Teammedlemmar

Thomas Frisell

Senior forskare/ Team ledare

Forskningsanslag

  • Vetenskapsrådet
  • Forte
  • Patient Centered Outcomes Institute (PCORI)
  • The US Department of Defence
  • Karolinska Institutet
  • MS Forskningsfonden och Neuro
  • Reumatikerfonden

Utvalda publikationer

Safety of biological and targeted synthetic disease-modifying antirheumatic drugs for rheumatoid arthritis as used in clinical practice: results from the ARTIS programme.
Frisell T, Bower H, Morin M, Baecklund E, Di Giuseppe D, Delcoigne B, Feltelius N, Forsblad-d'Elia H, Lindqvist E, Lindström U, Askling J,
Ann Rheum Dis 2023 Feb;():

Infection Risks Among Patients With Multiple Sclerosis Treated With Fingolimod, Natalizumab, Rituximab, and Injectable Therapies.
Luna G, Alping P, Burman J, Fink K, Fogdell-Hahn A, Gunnarsson M, Hillert J, Langer-Gould A, Lycke J, Nilsson P, Salzer J, Svenningsson A, Vrethem M, Olsson T, Piehl F, Frisell T
JAMA Neurol 2020 Feb;77(2):184-191

Cancer Risk for Fingolimod, Natalizumab, and Rituximab in Multiple Sclerosis Patients.
Alping P, Askling J, Burman J, Fink K, Fogdell-Hahn A, Gunnarsson M, Hillert J, Langer-Gould A, Lycke J, Nilsson P, Salzer J, Svenningsson A, Vrethem M, Olsson T, Piehl F, Frisell T
Ann Neurol 2020 May;87(5):688-699

Glucocorticoid exposure and the risk of serious infections in rheumatoid arthritis-a marginal structural model application.
Barbulescu A, Sjölander A, Delcoigne B, Askling J, Frisell T
Rheumatology (Oxford) 2023 Feb;():

Temporal trends in adverse pregnancy outcomes in axial spondyloarthritis in Sweden: a cohort study. 
Morin M, Frisell T, Stephansson O, et al. The Lancet Rheumatology 2023;5(3):e121-e29. doi: 10.1016/s2665-9913(23)00001-2.

Effectiveness of baricitinib and tofacitinib compared with bDMARDs in RA: results from a cohort study using nationwide Swedish register data.
Barbulescu A, Askling J, Chatzidionysiou K, Forsblad-d'Elia H, Kastbom A, Lindström U, Turesson C, Frisell T
Rheumatology (Oxford) 2022 Oct;61(10):3952-3962

Impact of the COVID-19 pandemic on morbidity and mortality in patients with inflammatory joint diseases and in the general population: a nationwide Swedish cohort study.
Bower H, Frisell T, Di Giuseppe D, Delcoigne B, Ahlenius GM, Baecklund E, Chatzidionysiou K, Feltelius N, Forsblad-d'Elia H, Kastbom A, Klareskog L, Lindqvist E, Lindström U, Turesson C, Sjöwall C, Askling J,
Ann Rheum Dis 2021 Aug;80(8):1086-1093

COVID-19 clinical outcomes and DMT of MS patients and population-based controls.
Longinetti E, Bower H, McKay KA, Englund S, Burman J, Fink K, Fogdell-Hahn A, Gunnarsson M, Hillert J, Langer-Gould A, Lycke J, Nilsson P, Salzer J, Svenningsson A, Mellergård J, Olsson T, Piehl F, Frisell T
Ann Clin Transl Neurol 2022 Sep;9(9):1449-1458

The Swedish medical birth register during five decades: documentation of the content and quality of the register.
Cnattingius S, Källén K, Sandström A, Rydberg H, Månsson H, Stephansson O, Frisell T, Ludvigsson JF
Eur J Epidemiol 2023 Jan;38(1):109-120

Validation of the Swedish Multiple Sclerosis Register: Further Improving a Resource for Pharmacoepidemiologic Evaluations.
Alping P, Piehl F, Langer-Gould A, Frisell T,
Epidemiology 2019 Mar;30(2):230-233

 

 

TF
Innehållsgranskare:
2023-03-15