Thomas Frisell

Thomas Frisell

Senior Forskare | Docent
E-postadress: thomas.frisell@ki.se
Besöksadress: ,
Postadress: K2 Medicin, Solna, K2 KEP Askling Frisell, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är docent i epidemiolog, fokuserad på hur vi kan använda
  epidemiologiska studier för att bidra med information av nytta för
  patienter och vårdgivare, för att bättre förstå en viss sjukdom, och
  fatta mer välinformerade beslut om dess behandlingar.

  Som metodorienterad epidemiolog är jag särskilt inriktad på studiedesign,
  biostatistik och hur vi bäst kan använda register och andra
  hälsodatakällor för att komplettera information från randomiserade
  prövningar. Som en del av detta ger jag kurser i SAS-programmering, och
  under 2020 till 2022 jobbade jag vid Socialstyrelsen med datakvalitetsfrågor
  runt nationella sjukvårds- och socialtjänstregister. Sedan mars 2023 driver
  jag frågor som rör tillgång till hälsodata för forskning inom Clinicum -initativet, organiserat metodstöd för klinisk och translationell
  forskning, med finansiering av KI och Region Stockholm.

Forskningsbeskrivning

 • Tillsammans med doktorander, en post-doc och andra medarbetare arbetar jag
  på en rad projekt inom kroniska inflammatoriska sjukdomars epidemiologi.
  Projekten kan grovt delas in i farmakoepidemiologiska projekt som rör
  långstidsuppföljning och läkemedelssäkerhet för patienter inom
  reumatiska sjukdomar eller multipel skleros, och mer etiologiska studier med
  ett fokus på familjehistoria som prediktor och prognostisk markör för
  reumatoid artrit och komorbida tillstånd. Min forskning finansieras av
  anslag från bland andra amerikanska Patient Centered Outcomes Institute
  (PCORI), Vetenskapsrådet, Reumatikerförbundet, NEURO och
  MS-forskningsfonden. Mitt arbete inom Anti-Rheumatisk Terapi I Sverige
  (ARTIS)-projektet har finansierats genom avtal mellan Karolinska Institutet
  och flera läkemedelsföretag.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Senior Forskare, Medicin, Solna, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • Docent, Epidemiologi, Karolinska Institutet, 2017
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, 2012

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI