Team Elizabeth Arkema

Vårt övergripande mål är att bättre förstå orsakerna och utfall av sarkoidos och lupus. Vårt uppdrag är att leverera evidensbaserade svar på etiologiska och kliniska frågor med hjälp av epidemiologiska metoder.

Team Elizabeth Arkema ingår i forskargruppen: Kroniska inflammationssjukdomar.

Sarkoidos och systemisk lupus erythematosus epidemiologi

Vårt övergripande mål är att bättre förstå orsakerna och utfall av sarkoidos och lupus.

Våra särskilda mål är att:

 • Identifiera riskfaktorer för sarkoidos och lupus
 • Minska tiden från symptomdebut till bedömning
 • Förbättra behandlingsstrategier för sarkoidos och lupus
 • Minimera de långsiktiga konsekvenserna av sarkoidos och lupus

Vårt uppdrag är att leverera evidensbaserade svar på etiologiska och kliniska frågor med hjälp av epidemiologiska metoder.

Om vår forskning:

Vi använder svenska populationsbaserade registerdata för att bättre förstå de demografiska, kliniska och livsstilsfaktorer som driver ökade risker för utfall relaterade till kroniska inflammatoriska sjukdomar, i synnerhet lupus och sarkoidos. Vårt arbete fokuserar på att kvantifiera risker så att vården för personer med lupus och sarkoidos kan förbättras.

Sveriges högkvalitativa och omfattande hälsovårdsdata ger oss möjligheten att genomföra storskaliga studier om riskfaktorer och utfall. Dessa nationella data från hälso- och demografiskaregister utgör grunden för vårt datalager för forskning. Det berikas ytterligare med kliniska och laboratoriedata från sjukhusbaserade register.

Medarbetare

Elizabeth Arkema

Senior forskare/ Team ledare.

Samarbete

Vårt arbete samlar expertis från kliniker, immunologer och epidemiologer. Samarbeten är nödvändiga för utbyte av expertis från alla vetenskapliga områden och vi välkomnar forskare intresserade av forskning om kroniska inflammatoriska sjukdom att kontakta oss.

Forskningsstöd

Vårt arbete är finansierat bland annat av:

 • Vetenskapsrådet
 • Hjärt-Lungfonden
 • National Institutes of Health
 • Svenska Läkaresällskapet
 • Strategisk Forskningsområdet Epidemiologi (SFO Epi)
 • Ingegerd Johansson Foundation
 • Karolinska Institutets stiftelser och fonder

Utvalda publikationer

Sarcoidosis: Epidemiology and clinical insights.
Rossides M, Darlington P, Kullberg S, Arkema EV
J Intern Med 2023 Mar;():

Reproductive and hormonal risk factors for sarcoidosis: a nested case-control study.
Dehara M, Sachs MC, Kullberg S, Grunewald J, Blomberg A, Arkema EV
BMC Pulm Med 2022 Jan;22(1):43

Gestational Diabetes Mellitus Risk in Pregnant Women With Systemic Lupus Erythematosus.
Gernaat SAM, Simard JF, Wikström AK, Svenungsson E, Arkema EV
J Rheumatol 2022 May;49(5):465-469

Risk and predictors of heart failure in sarcoidosis in a population-based cohort study from Sweden.
Rossides M, Kullberg S, Grunewald J, Eklund A, Di Giuseppe D, Askling J, Arkema EV
Heart 2022 Mar;108(6):467-473

Infection hospitalisation in systemic lupus in Sweden.
Simard JF, Rossides M, Gunnarsson I, Svenungsson E, Arkema EV
Lupus Sci Med 2021 Sep;8(1):

Infection risk in sarcoidosis patients treated with methotrexate compared to azathioprine: A retrospective 'target trial' emulated with Swedish real-world data.
Rossides M, Kullberg S, Di Giuseppe D, Eklund A, Grunewald J, Askling J, Arkema EV
Respirology 2021 May;26(5):452-460

Maternal Hypertensive Disorders in Pregnant Women With Systemic Lupus Erythematosus and Future Cardiovascular Outcomes.
Simard JF, Rossides M, Arkema EV, Svenungsson E, Wikström AK, Mittleman MA, Salmon JE
Arthritis Care Res (Hoboken) 2021 Apr;73(4):574-579

Positive Predictive Value of Sarcoidosis Identified in an Administrative Healthcare Registry: A Validation Study.
Ceder S, Rossides M, Kullberg S, Eklund A, Grunewald J, Arkema EV
Epidemiology 2021 May;32(3):444-447

Risk of first and recurrent serious infection in sarcoidosis: a Swedish register-based cohort study.
Rossides M, Kullberg S, Eklund A, Di Giuseppe D, Grunewald J, Askling J, Arkema EV
Eur Respir J 2020 Sep;56(3):

Stroke in systemic lupus erythematosus: a Swedish population-based cohort study.
Arkema EV, Svenungsson E, Von Euler M, Sjöwall C, Simard JF
Ann Rheum Dis 2017 Sep;76(9):1544-1549

 

 

 

EA
Innehållsgranskare:
Ann-Sofie Sten
2023-11-02