Forskargrupp Peder Olofsson

I forskargruppen studerar vi hur hjärt-kärlsjukdom och inflammatoriska sjukdomar uppkommer och utreder de underliggande cellulära och molekylära mekanismerna. Målsättningen är att vår forskning ska bidra till förbättrade behandlingsmetoder.

Patofysiologiska mekanismer vid kardiovaskulära och inflammatoriska sjukdomar

Överaktiv inflammation orsakar förhöjd sjuklighet och dödlighet, inte minst i hjärt-kärlsjukdom som är den vanligaste dödsorsaken i världen.

Genom att kombinera studier av molekylära mekanismer i modellsystem och storskalig analys (omics) av våra egna kliniska kohorter strävar vi efter att klarlägga mekanismerna bakom kardiovaskulära och inflammatoriska sjukdomar.

Figuren visar att gruppen kombinerar immunologi, neurovetenskap, kärlbiologi och bioinformatik.
Forskargruppen kombinerar immunologi, neurovetenskap, kärlbiologi och bioinformatik och strävar efter att definiera sjukdomsframkallande molekylära mekanismer med klinisk relevans och bidra till bättre terapi och prevention. Illustration: Laura Tarnawski.

Teams

Sjukdomsmekanismerna är komplexa och i forskargruppen finns sex teams som med kompletterande perspektiv samverkar för att studera inflammations- och blodkärlsbiologi.

(Länkar till teamens presentationer läggs till allteftersom sidorna skapas. För kontaktuppgifter till teamledarna, använd sökfunktionen överst på sidan.)

Detaljerad cellulär och molekylär kartläggning kan bidra med viktiga insikter om fysiologiska mekanismer (www.proteinatlas.org).

Forskargruppsledare

Peder Olofsson

Senior forskare
PO
Innehållsgranskare:
2023-08-31