Anton Gisterå

Anton Gisterå

Biträdande Lektor
E-postadress: anton.gistera@ki.se
Besöksadress: BioClinicum,plan 8, Karolinska universitetssjukhuset Solna, 17176 Stockholm
Postadress: K2 Medicin, Solna, K2 Kardiov m Olofsson P Gisterå A, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är legitimerad läkare och medicine doktor som bedriver forskning inom
  aterosklerosimmunologi. För närvarande är jag biträdande lektor inom
  experimentell kardiovaskulär forskning.
  2004-2010, Läkarprogrammet, Uppsala Universitet
  2010-2016, Medicine doktor, Karolinska Institutet

Forskningsbeskrivning

 • Undersöker hur det adaptiva immunsystemet är specifikt involverat i
  åderförfettningsprocessen samt i andra relaterade kardiovaskulära
  sjukdomstillstånd.

Undervisning

 • Undervisar på läkarprogrammet, biomedicinprogrammet, för masterstudenter
  och doktorander. Medlem i styrgruppen för det kardiovaskulära
  doktorandprogrammet.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Biträdande Lektor, Medicin, Solna, Karolinska Institutet, 2021-2025

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, 2016

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI