Skip to main content

Forskargrupp Karin Loré

Forskningsfokus: Att förstå mekanismen hos vacciner

Missing ALT text.
Karin Loré group

Få medicinska uppfinningar har påverkat och räddat så många liv som vacciner mot infektionssjukdomar. De utmaningar vi står inför i dag med att utveckla effektiva vaccin mot flera av världens mest allvarliga infektionssjukdomar (HIV-1/AIDS, malaria, tuberkulos, ebola) samt terapeutiska vacciner mot cancer och allergi kräver en mycket ingående förståelse om de mekanismer som styr vaccinsvar. Vår forskning fokuserar på frågor kring hur vaccinantigen, adjuvans och virala vaccinvektorer aktiverar det snabba ospecifika immunförsvaret som i sin tur styr det specifika vaccinförsvaret (T cells och B cellsvaret). En central del i vår forskning berör de dendritiska cellernas roll i att stimulera vaccinsvar. Med en bättre förståelse om hur immunsystemet reagerar på administrering av ett vaccin får vi bättre förutsättningar för att kunna välja ut vaccinkomponenter som har förmågan att stimulera ett bra skydd, användas vid lägre doser eller med färre immuniseringar samt utgöra mindre risker för att orsaka biverkningar.

Besök gärna den engelska versionen av vår hemsida för mer information, klicka på "This page in English" ovan!