Team Quirin Hammer – reglering av det medfödda immunförsvaret

Teamet undersöker molekylära mekanismer som reglerar medfödda immuncellssvar.

Quirin Hammers team ingår i Hans-Gustaf Ljunggren grupp vid Centrum för infektionsmedicin (CIM). Teamet utforskar signaler som reglerar aktiveringen av immunceller, med fokus på cytotoxiska effektorceller i det medfödda immunsystemet.

Medfödda immunceller med cytolytiska egenskaper som naturliga mördarceller (NK-celler), är den första försvarslinjen mot virusinfektioner och utveckling av cancer. NK-celler svarar på ett brett spektrum av virusinfekterade- och tumörceller med hjälp av delvis överlappande och delvis mycket distinkta signalvägar. Centrala delar av teamets forskning handlar om att definiera de molekylära signalerna som gör att NK-celler kan känna igen virusinfekterade celler, samt att studera på vilket sätt NK-celler skiljer mellan friska och tumörtransformerade celler.

Mer information om forskningen i Quirin Hammers team finns på den engelska sidan.

Team leader

Quirin Hammer

PhD, Team Leader
Hammer
H7 Medicin, Huddinge
QH
Innehållsgranskare:
Amalia Kewenter
2023-02-06