Sara Gredmark Russ forskargrupp – Virus och dess interaktion med immunförsvaret

I vår forskargrupp arbetar vi med att förstå hur akuta virusinfektioner påverkar och påverkas av immunförsvaret, med ett speciellt intresse för fästingburen encefalit (TBE-virus) och COVID-19.

En gruppbild på tre kvinnor som står bredvid varandra.
Sara Gredmark-Russ forskargrupp vid CIM, MedH. Foto: Tyler Sandberg

Om vår forskning

Vi forskar för att bättre förstå vad som händer i immunförsvaret vid akuta virusinfektioner, med ett särskilt intresse för fästingburen encefalit (TBE-virus) och COVID-19. Bättre kunskap om det naturliga, samt skillnader i immunsvaret vid akuta virusinfektioner, kan leda till nya insikter om akuta virussjukdomars underliggande orsaker. Det kan även leda till utveckling av nya specifika behandlingsmetoder.

Utöver en direkt ökad förståelse för de specifika virusinfektioner som vi nu studerar, kommer våra metoder att kunna användas vid studier av andra virusinfektioner och vid eventuella framtida utbrott av nya virusinfektioner.

Mer information om forskningen i Sara Gredmark Russ grupp finns på den engelska sidan.

Gruppledare

Sara Gredmark Russ

Adjungerad lektor
Gredmark Russ
H7 Medicin, Huddinge

Sara Gredmark-Russ intervjuas i Medicinvetarna

SG
Innehållsgranskare:
2022-06-30