Sara Gredmark Russ

Sara Gredmark Russ

Adjungerad Lektor | Docent
Besöksadress: Alfred Nobels allé 8, plan 7, 14152 Huddinge
Postadress: H7 Medicin, Huddinge, H7 CIM Gredmark Russ, 171 77 Stockholm

Om mig

  • I vår forskargrupp arbetar vi med att förstå hur akuta virusinfektioner påverkar och påverkas av immunförsvaret, med ett speciellt intresse för fästingburen encefalit (TBE-virus) och COVID-19.

Forskningsbeskrivning

  • Vi forskar för att bättre förstå vad som händer i immunförsvaret vid akuta virusinfektioner, med ett särskilt intresse för fästingburen encefalit (TBE-virus) och COVID-19. Bättre kunskap om det naturliga, samt skillnader i immunsvaret vid akuta virusinfektioner, kan leda till nya insikter om akuta virussjukdomars underliggande orsaker. Det kan även leda till utveckling av nya specifika behandlingsmetoder.

    Utöver en direkt ökad förståelse för de specifika virusinfektioner som vi nu studerar, kommer våra metoder att kunna användas vid studier av andra virusinfektioner och vid eventuella framtida utbrott av nya virusinfektioner.

    https://ki.se/forskning/medicinvetarna-44-hur-undviks-tbe

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Adjungerad Lektor, Medicin, Huddinge, Karolinska Institutet, 2021-2025

Examina och utbildning

  • Docent, Infektionssjukdomar, Karolinska Institutet, 2019
  • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, 2005
  • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2001

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI