Mikael Rydén & Niklas Mejhert lab

Vid vår forskargrupp studerar vi hur vit fettvävnad påverkas vid vanliga folksjukdomar såsom fetma, insulinresistens, typ 2 diabetes, blodfettsrubbningar och kardiovaskulärsjukdom.

Om vår forskning

Vi fokuserar vår forskning på energilagringskapacitet, immunmetabolism och insulinsignalering i fettceller. Samtliga av dessa processer är påverkade vid ovannämnda folksjukdomar.

Mer information om vår forskning finns på den engelska sidan

Gruppledare

Niklas Mejhert

Senior forskare

Mikael Ryden

Professor/överläkare

Administration

Lena Lindberg

Administratör
2022-02-04
Mikael Ryden