Mikael Rydén & Niklas Mejhert lab

Vid vår forskargrupp studerar vi hur vit fettvävnad påverkas vid vanliga folksjukdomar såsom fetma, insulinresistens, typ 2 diabetes, blodfettsrubbningar och kardiovaskulärsjukdom.

Om vår forskning

Vi fokuserar vår forskning på energilagringskapacitet, immunmetabolism och insulinsignalering i fettceller. Samtliga av dessa processer är påverkade vid ovannämnda folksjukdomar.

Mer information om forskningen i Rydén och Mejhert lab finns på den engelska sidan.

Gruppledare

Niklas Mejhert

Senior forskare
H7 Medicin, Huddinge

Mikael Ryden

Professor/överläkare
H7 Medicin, Huddinge

Administration

Lena Lindberg

Administratör
H7 Medicin, Huddinge
MR
Innehållsgranskare:
2023-10-03