Jonas Klingström forskargrupp - Varför orsakar hantavirus sjukdom i människa?

Jonas Klingström forskargrupp undersöker varför hantavirus orsakar sjukdom i människa.

Om vår forskning

Målet med vår forskning är att förstå mekanismerna bakom hantavirusorsakad sjukdom och de akuta och långtida konsekvenserna av hantavirusinfektion. Hantavirus orsakar två allvarliga akuta zoonotiska sjukdomar i människa; hemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS, kallas sorkfeber på svenska) i Europa och Asien, och hantavirus cardio-pulmonary syndrome (HCPS) i Amerika. 

Mer information om forskningen i Jonas Klingströms grupp finns på den engelska sidan.

Gruppledare

Jonas Klingström

Anknuten till Forskning
Gredmark Russ
H7 Medicin, Huddinge
JK
Innehållsgranskare:
2022-06-30