Johanna Ungerstedts forskargrupp – Myeloida hematologiska maligniteter

Vi arbetar med kroniska myeloida blodcancertyper, främst kronisk myelomonocytleukemi (CMML) och systemisk mastocytos (SM).

Ungerstedt Lab
Johanna Ungerstedts forskargrupp. Foto: Privat

Om vår forskning

Vårt mål är att karaktärisera sjukdomarna molekylärt genetiskt och epigenetiskt för att identifiera nya behandlingstargets, som vi sedan testar in vitro, ex vivo och förhoppningsvis framgent i kliniska studier. Ungerstedt leder Center of Excellence Systemisk Mastocytos för hematologi på Karolinska sjukhuset och träffar en stor andel av Sveriges patienter med systemisk mastocytos. Detta ger unika möjligheter att samla in prover och studera för att förstå patobiologin bakom sjukdomens uppkomst.

Mer information om gruppens forskning finns på den engelska sidan

Gruppledare

Johanna Ungerstedt

Docent i hematologi. Specialist i hematologi och internmedicin.
Ungerstedt
H7 Medicin, Huddinge
JU
Innehållsgranskare:
2023-04-26