Jenny Mjösberg grupp - Medfödda lymfoida celler (ILCs)

Syftet med forskningen i Jenny Mjösbergs grupp är att karaktärisera rollen för medfödda lymfoida celler, så kallade ILCs, vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD), kolorektalcancer, samt allergi och astma.

Jenny Mjösberg Research group
Jenny Mjösbergs forskargrupp. Foto: Privat

Om vår forskning

Med vår forskning hoppas vi kunna öka kunskapen kring sjukdomsmekanismer och därmed upptäcka nya mål för behandling. Vår målsättning är också att hitta sätt att stratifiera patienter för optimal behandling med biologiska läkemedel och därmed bidra till precisionsmedicin i IBD, kolorektalcancer samt allergi och astma.

Mer information om forskningen i Jenny Mjösbergs grupp finns på den engelska sidan.

Gruppledare

Jenny Mjösberg

Professor
Mjösberg
H7 Medicin, Huddinge
JM
Innehållsgranskare:
Amalia Kewenter
2022-06-30