Hannes Hagströms forskargrupp – fettleversjukdom i fokus ur ett kliniskt och epidemiologiskt perspektiv

Vår grupp studerar primärt fettleversjukdom där huvudfokus är att identifiera riskfaktorer för att utveckla ett svårare sjukdomsförlopp med utveckling av levercirros och levercancer.

Om vår forskning

Fettleversjukdom är en vanligt förekommande sjukdom globalt och är kopplad till fetma och typ 2 diabetes. För de flesta har sjukdomen ett stillsamt förlopp men en mindre andel utvecklar inflammation i levern, vilket i sin tur kan leda till levercirros och levercancer.

Genom tillgång till stora patientgrupper med kliniska data och populationsbaserade registerdata bedriver vi flera studier på området, men även studier kring andra leversjukdomar. Bland annat undersöker vi nyttan med storskalig screening för leversjukdom hos patienter med typ 2 diabetes. Genom ett annat samarbete följer vi en stor grupp patienter med fettleversjukdom, för att identifiera biomarkörer för diagnos och utvärdering av sjukdomsprogress. Vi har tillgång till stora patientmaterial och har hög statistisk och epidemiologisk kompetens.

Mer information om forskningen vid Hannes Hagströms grupp finns på den engelska sidan.

Gruppledare

Hannes Hagström

Anknuten till Forskning
Hagström
H7 Medicin, Huddinge
HH
Innehållsgranskare:
Amalia Kewenter
2022-06-30