Andrea Ponzetta forskarteam – Studier av okonventionella T-celler hos människa

Teamet utforskar heterogeniteten och den funktionella potentialen hos okonventionella T-celler i olika sjukdomar.

Andrea Ponzettas team ingår i Niklas Björkströms forskargrupp vid Centrum för infektionsmedicin (CIM).

Om vår forskning

Vårt forskningsintresse är inriktat på en typ av immunceller som återfinns i gränslandet mellan medfödd och adaptiv immunitet: okonventionella T -celler (UTC). Medan vissa medlemmar av denna familj (t.ex. invariant natural killer T-cells (iNKT)- och mucosal associated invariant T cells (MAIT) -celler) har karaktäriserats i detalj när det gäller antigenigenkänning och hur de bildas, förblir grundläggande biologiska aspekter av andra komponenter i UTC -gruppen för närvarande ostuderade.

Våra forskningsfrågor härrör från våra senaste fynd som visar att en ny population av UTC: Double-negative alpha beta T cells (DNT⍺β -celler). Dessa uppvisade en framträdande antitumöraktivitet i prekliniska modeller (Ponzetta et al, Cell 2019). Huruvida liknande fenomen förekommer hos människor är dock för närvarande oklart. Således studerar vi i vårt team mänskligt DNT⍺β genom att ta itu med flera aspekter av deras biologi, i homeostas och patologiska tillstånd.

Parallellt med kartläggningen av DNT⍺β-lokalisering, ontogeni och mognadsprocess hos människor, strävar vi efter att förstå rollen och möjliga translationella värdet av medfödda T-celler i både hematologiska maligniteter och i tumörer. Dessutom har vi börjat undersöka hur DNT⍺β deltar i det antivirala immunsvaret, till exempel mot SARS-CoV-2-infektion.

Mer information om teamets forskning finns på den engelska sidan.

Team leader

Andrea Ponzetta

Senior forskningsspecialist
Ponzetta
H7 Medicin, Huddinge
AP
Innehållsgranskare:
2022-10-11