Magnus Nilsson

Magnus Nilsson

Professor/Överläkare | Docent
E-postadress: magnus.nilsson@ki.se
Besöksadress: Hälsovägen, Enheten för kirurgi C1:77, 14186 Stockholm
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Kirurgi och onkologi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Professor i kirurgi vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, CLINTEC

  Magnus Nilsson är född i Lund 1968. och läste medicin vid KI med examen 1992. Han blev specialist i kirurgi 2000 och har framför allt verkat vid Karolinska universitetssjukhuset där han idag är överläkare vid ME Övre buk. 2007–2014 var han sektionschef vid sektionen för övre abdominal kirurgi.

  Magnus Nilsson disputerade vid KI 2004 och blev docent 2011. Sedan 2014 är han chef för enheten för kirurgi, som sedan 2022 bytt namn till enheten för kirurgi och onkologi, vid CLINTEC. Han är sedan juli 2017 också stf prefekt vid CLINTEC. Han har också bland annat varit ordförande för SFOAK, Svensk förening för övre abdominell kirurgi och han är för närvarande chefredaktör för den internationella vetenskapliga tidskriften Diseases of the Esophagus. Magnus Nilsson utnämndes den 1 juli 2017 till professor i kirurgi vid Karolinska Institutet.

Forskningsbeskrivning

 • Huvudsakligen klinisk och translationell forskning inom fälten magsäcks och matstrupscancer. Han har lett, och leder fortsatt, flera kliniska prövningar avseende perioperativ behandling med cytostatika och strålning vid matstrupscancer och cancer i gastroesofageala övergången. På senare år har han påbörjat nya forskningsprojekt med syfte att hitta nya behandlingar mot bukhinnemetastaser vid magsäckscancer.

Undervisning

 • Magnus Nilsson har extensiv erfarenhet av undervisning på alla universitetsnivåer. Han är sedan 2017 ämnesansvarig i kirurgi vid läkarprogrammet vid Karolinska Institutet.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Professor/Överläkare, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2017-

Examina och utbildning

 • Docent, Kirurgi, Karolinska Institutet, 2011
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, INST F KIRURGISK VETENSKAP (K3), Karolinska Institutet, 2004
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 1992

Handledare

 • Yun Du, Ph.D., Karolinska Institute, Sweden, 2023

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI