Kvinnors livsstil och hälsa (WLH)

P-piller, användning av hormonbehandling, kostvanor och andra livsstilsfaktorer påverkar risken för cancer, hjärt-kärlsjukdomar och andra kroniska sjukdomar hos unga kvinnor.

Projektbeskrivning

År 1991 skickades ett omfattande frågeformulär till 96.000 svenska kvinnor i åldern 30-49 år bosatta i Uppsala sjukvårdsregion. Cirka 50,000 kvinnor besvarade enkäten. Från dessa kvinnor samlade vi information om hälsa och levnadsvanor som kan påverka risken att utveckla olika sjukdomar. Denna studie är samordnad med en liknande studie bland 60.000 unga kvinnor i Norge, bortsett från dietkomponenten, är enkäterna identiska och gemensamma analyser planeras. Under 2003 skickades en andra enkät till alla kvinnor för att uppdatera informationen om livsstilsförändringar samt att drabbas av psykiatrisk sjuklighet. För närvarande pågår analyser för flera livsstilsfaktorer och cancer i bröst, ovarium, livmoder, kolorektal, hud, melanom, lymfom, samt kardiovaskulära händelser (hjärtinfarkt, blödning och ischemisk stroke), psykiatriska sjukdomar, sömnstörningar och generell dödlighet.

Projektledare

Profile image

Sven Sandin

Statistiker
+46852486122

Samarbetspartners

Profile image

Hans-Olov Adami

Professor Emeritus/Emerita

Tidplan

Flera analyser utförs under de senaste åren på olika exponeringar, såsom p-piller, BMI, förändringar i kroppens storlek och form, UV-strålning exponering, alkoholkonsumtion, rökning och risk för olika cancerformer och total dödlighet. Datahantering och analys av den uppföljande enkäten pågår.

Projektperiod: 1991 - pågående
Finansiering: Cancerfonden, Svenska Vetenskapsrådet och Läkemedelsföretag (i början av studien)

Partners

  • Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet: Hans-Olov Adami (co-PI), Marie Löf, Sven Sandin, Pouran Almstedt
  • Universitetet i Tromsø, Norge: Eiliv Lund, Merethe Kumle, Inger Gram, Merethe Kumle, och Tonje Braaten (Tromsø, Norge)
  • Oslo universitet, Statistiska institutionen: Marit Bragelien Veierød, Professor
  • Auckland universitet, Nya Zeeland: Prof. Robert Scragg (Chef för avd för epidemiologi)
  • Birmingham universitet, Storbritannien: Prof. Maurice Zeegers
  • Queensland universitet, Australien: Prof. Gita Mishra

Medarbetare

Marie Löf

Pouran Almstedt

Publikationer

Alla publikationer finns på den engelska sidan.

Andra länkar

SS
Innehållsgranskare:
Gunilla Sonnebring
2024-07-02