Våra tjänster inom statistik på MedStat

Statistik kan vara utmanande oavsett om du är doktorand eller redan etablerad forskare. Vi på MedStat kan hjälpa dig att komma igång eller komma vidare. Tvekan inte att kontakta oss för mindre eller större uppdrag.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Hos oss kan du får vägledning inom statistik oavsett vilken fas ditt forskningsprojekt är i. Från studiedesign och stickprovsberäkning, till databearbetning, val av analysmetod, genomförande av analyser, tolkning av resultat och att svara reviewers. MedStat tillämpar Vancouver-reglerna för medförfattarskap.

Hur funkar det?

Varje nytt uppdrag inleds med ett uppstartsmöte där du tillsammans med vår statistiker går igenom bakgrund, forskningsfrågeställning och datainsamling. Vi stämmer av vad som skall göras, tidsplan och kostnader. Väntetid för nya projekt varierar under arbetsåret men vanligtvis behöver du inte vänta mer än två veckor på ett uppstartsmöte. Timkostnaden för statistikhjälp och konsultation är 1100 SEK.

Våra statistiker

Vi är statistiker med varierande bakgrund och specialområden. Du kan läsa mer om oss under rubriken Våra medarbetare.

Avtal för längre projekt

Om du är intresserad av ett mer omfattande samarbete finns det möjlighet att skriva avtal med enheten. Kontakta enhetschef Tanja Tomson för mer information.

Kontakta oss

Kontaktuppgifter till respektive statistiker hittar du under rubriken Våra medarbetare.

HH
Innehållsgranskare:
Nora Espahbodi
2023-09-18