Forskargruppen SOLIID

SOLIID är en forskargrupp med två huvudnoder, en vid Karolinska Institutet och en vid Umeå Universitet. SOLIID inriktar sig på aktionsorienterad organisatorisk forskning inom vård och omsorg med fokus på uthållighet i organisatorisk lärande, förbättring, utveckling, innovation och implementering.

SOLIID startades 2009 som ett svar på Vinnvårdprogrammets mål att skapa plattformar för interaktiv forskning inom ett brett område som rör organisation, management, innovation, förbättring och implementering inom hälso- och sjukvård och social omsorg.

Forskningsfrågorna berör flera multidisciplinära områden som: Organizational behavior, Organizational Development, Organizational Learning, Strategic and Change management, Dissemination and Implementation research, Quality Improvement, Organizational creativity and innovation, Knowledge management, Industrial and organizational psychology. Medlemmarna i forskarnätverket kommer från olika bakgrunder: medicin, vårdvetenskap, psykologi, management, ekonomi, folkhälsa, sociologi, arbetsvetenskap och teknik.

Temaområden

Inom SOLIID-nätverket pågår forskningsprojekt och satsningar inom åtta delvis överlappande områden. Nya forskningsmedel söks kontinuerligt för att vidareutveckla den forskning som pågår under dessa teman.

 • Uthålliga strukturer för organisatoriskt lärande och kvalitetsförbättring
 • Vårdens hälsofrämjande och preventiva arbete
 • Innovativ serviceutveckling inom vård och omsorg
 • Att facilitera förändrings- och utvecklingsprocesser
 • Implementering av stöd till familjer och barn
 • Strategier inom stora förändringsprogram
 • Bättre vård och omsorg av sjuka äldre
 • Förbättring av patientsäkerhet

Forskargruppen

Forskargruppsledare

Forskargruppsmedlemmar

Kärngrupp:

 • Monica Nyström, PhD Arbets- och organisationspsykologi, Institutionen för Lärande, informatik, management och etik, MMC/SOLIID, Karolinska Institutet och Institutionen för Epidemiologi och Global Hälsa, Umeå universitet (UmU)
 • Sara Tolf, Forskningsspecialist, PhD Medical Management, Institutionen för Lärande, informatik, management och etik, MMC/SOLIID, Karolinska Institutet
 • Mariel Taxén, Forskningsassistent, Masterexamen i Hälsoekonomi Policy och Management

Anslutna:

 • Rickard Garvare, Professor Kvalitetsteknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Luleå tekniska universitet
 • Emma Granström, PhD Medical management, Fil. Mag. i Folkhälsa, Institutionen för Lärande, informatik, management och etik, MMC/SOLIID, Karolinska Institutet
 • Elisabet Höög, PhD Folkhälsa, MSc Arbets- och organisationspsykologi, Institutionen för Lärande, informatik, management och etik, MMC/SOLIID, Karolinska Institutet, Inst. för Epidemiologi och Global Hälsa, Umeå universitet (UmU)
 • Vibeke Sparring, PhD Medical management
 • Helena Strehlenert, Postdoc Medical Managment, Fil. Mag. Arbets- och Organisationspsykologi, Post doc, Institutionen för Lärande, informatik, management och etik, MMC/SOLIID, Karolinska Institutet
 • Darcey Terris, PhD Evaluation Lead and Quality Improvement Specialist, Institute for Behavioral Research, Centre for Family Research, University of Georgia, USA och Mannheim Institute of Public Health, Social and Preventive Medicine (MIPH), Heidelberg University, Germany
 • Lars Weinehall, Professor, Institutionen för Epidemiologi och Global Hälsa, Umeå universitet (UmU)
 • Anna Westerlund, PhD, Fil. Mag. Arbets- och Organisationspsykologi, Institutionen för Epidemiologi och Global Hälsa, Umeå universitet (UmU)
 • Karin Zingmark, Professor, Institutionen för vårdvetenskap, Luleå tekniska universitet

Andra samverkanspartners

 • Anders Edström, Chef för Memeologen, Region Västerbotten
 • Ann-Charlott Norman, PhD, Vårdkvalitetschef, Region Uppsala
 • Ann Scheck McAlearney, Professor and Vice Chair for Research, ScD in Health Policy and Management, Dep. of Family Medicine, Ohio State University’s College of Medicine, USA.

Publikationer

Utvalda publikationer

Improving care for immigrant women before, during, and after childbirth – what can we learn from regional interventions within a national program in Sweden?

Nyström M. E, Larsson E.C, Pukk Härenstam K, Tolf, S. BMC Health Services Research, 17 May 2022; 662. https://doi.org/10.1186/s12913-022-08054-7

Working with national quality registries in older people care: A qualitative study of perceived impact on assistant nurses’ work situation.
Westerlund A, Sparring V, Hasson H, Weinehall L, Nyström ME.
Nursing Open, 31 August 2020; 00:1–10. https://doi.org/10.1002/nop2.611

Sense-making, Mutual Learning and Cognitive Shifts When Applying Systems Thinking in Public Health – Examples from Sweden; Comment on “What Can Policy-Makers Get Out of Systems Thinking? Policy Partners' Experiences of a Systems-Focused Research Collaboration in Preventive Health”.
Nyström ME, Tolf S, Strehlenert H
Int Journal of Health Policy and Management, 5 July 2020; doi: https://dx.doi.org/10.34172/ijhpm.2020.106

One size fits none - a qualitative study investigating nine national quality registries' conditions for use in quality improvement, research and interaction with patients.
Sparring V, Granström E, Andreen Sachs M, Brommels M, Nyström ME
BMC Health Serv Res 2018 Oct;18(1):802

Enhancing policy implementation to improve healthcare practices: The role and strategies of hybrid national ‐ local support structures
Emma Granström, Johan Hansson, Vibeke Sparring, Mats Brommels, Monica Elisabeth Nyström
International Journal of Health and Management, 7 sept 2017

Collaborative and partnership research for improvement of health and social services: researcher's experiences from 20 projects
Nyström ME, Karltun J, Keller C, Andersson Gäre B
Health Res Policy Syst 2018 May;16(1):46

Exploring the potential of a multi-level approach to improve capability for continuous organizational improvement and learning in a Swedish healthcare region
Nyström ME, Höög E, Garvare R, Andersson Bäck M, Terris DD, Hansson J
BMC Health Serv Res 2018 05;18(1):376

Implementation of clinical practice guidelines on lifestyle interventions in Swedish primary healthcare - a two-year follow up
Kardakis T, Jerdén L, Nyström ME, Weinehall L, Johansson H
BMC Health Serv Res 2018 04;18(1):227

Action research formulti-level facilitation of improvement in health and social care: Development of a change facilitation approach for a local R&D unit
Johan Hansson, Elisabet Höög, Monica Nyström
Action Research, 2017, Vol. 15(4)

Reaching beyond the review of research evidence: a qualitative study of decision making during the development of clinical practice guidelines for disease prevention in healthcare
Richter Sundberg L, Garvare R, Nyström ME
BMC Health Serv Res 2017 05;17(1):344

Kaizen practice in healthcare: a qualitative analysis of hospital employees' suggestions for improvement.
Mazzocato P, Stenfors-Hayes T, von Thiele Schwarz U, Hasson H, Nyström ME
BMJ Open 2016 07;6(7):e012256

Quality improvement in large healthcare organizations: Searching for system-wide and coherent monitoring and follow-up strategies
Elisabet Höög, Jack Lysholm, Lars Weinehall, Monica Elisabeth Nyström
Journal of Health Organization and Management, 2016, Vol 30, Issue 1 pp 133-53

Evidence-informed policy formulation and implementation: a comparative case study of two national policies for improving health and social care in Sweden.
Strehlenert H, Richter-Sundberg L, Nyström ME, Hasson H
Implement Sci 2015 Dec;10():169

Agile, a guiding principle for health care improvement?
Tolf S, Nyström ME, Tishelman C, Brommels M, Hansson J
Int J Health Care Qual Assur 2015 ;28(5):468-93

Facilitating system-wide organizational change in health care
Anna Westerlund, Rickard Garvare, Elisabet Höög, Monica Elisabeth Nyström
International Journal of Quality and Service Sciences, 2015, Vol. 7 Issue: 1, pp.72-89

Strategies to facilitate implementation and sustainability of large system transformations: a case study of a national program for improving quality of care for elderly people.
Nyström ME, Strehlenert H, Hansson J, Hasson H
BMC Health Serv Res 2014 Sep;14():401

Vetenskapliga publikationer

Finansiering

 • FORTE - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
 • Vinnova
 • Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
 • Vinnvård programmet (ett konsortium mellan Vårdalstiftelsen, Vinnova, Sveriges Kommuner och Landsting, Socialdepartementet)
 • Vårdalstiftelsen
 • Patientförsäkringen LÖF
 • SFO-V Strategiska forskningsområdet Vårdvetenskap vid Karolinska Institutet och Umeå Universitet
 • Folkhälsoinstitutet
 • FAS-centret för Global Hälsa vid Umeå Universitet
 • Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT)

Nyheter om forskargruppen

MN
Innehållsgranskare:
2023-09-29