Enheten för Medicinsk Statistik

This page in English

Enheten för medicinsk statistik - MedStat - är en enhet inom LIME som arbetar med undervisning, uppdrag samt forskning inom området medicinsk statistik.