Skip to main content

Forskargruppen för Cancer evolution

Vi studerar de strukturella egenskaperna som gör cancerproteiner till måltavlor för cancerorsakande mutationer. Vidare studeras cancerproteinernas roll i cancerceller samt hur cellulära interaktioner i specifika mikromiljöer påverkar funktionen hos cancerproteiner.

Cancer är en evolutionär sjukdom. Genetiska eller epigenetiska förändringar påverkar ofta funktionella egenskaper hos regulatoriska proteiner och därigenom främjas framväxten av cancerceller till normala cellers bekostnad. Cancercellernas skadliga egenskaper selekteras fram i specifika cellulära mikromiljöer på grund av Darwinistisk natururval. Vi studerar de strukturella egenskaperna som göra cancerproteiner till måltavlor för cancerorsakande mutationer. Vidare studeras cancerproteinernas roll i cancerceller. Slutligen studeras hur cellulära interaktioner i specifika mikromiljöer påverkar funktionen hos cancerproteiner. Forskningen är relevant för en förståelse av cancerutvecklingen så väll som uppkomsten av resistens mot läkemedel. Forskningen fokuserar på blodcellscancer.

Forskargruppsledare Anthony Wright

Professor

Anthony Wright

Enhet: Kliniskt forskningscentrum
E-post: anthony.wright@ki.se

Gruppmedlemmar

Gustav ArvidssonForskarstuderande
Laia SadeghiPostdoc
Anthony WrightProfessor

Forskningstekniker

  • Molekylär cellbiologi
  • Cellkultur
  • Genomik
  • Bioinformatik

Externa anslagsgivare

Vetenskapsrådet, Cancerfonden

Utvalda publikationer

24086436

21771306

19633696

19270725

15723053