Forskargruppen för Cancer evolution

This page in English

Vi studerar de strukturella egenskaperna som gör cancerproteiner till måltavlor för cancerorsakande mutationer. Vidare studeras cancerproteinernas roll i cancerceller samt hur cellulära interaktioner i specifika mikromiljöer påverkar funktionen hos cancerproteiner. 

Cancer är en evolutionär sjukdom. Genetiska eller epigenetiska förändringar påverkar ofta funktionella egenskaper hos regulatoriska proteiner och därigenom främjas framväxten av cancerceller till normala cellers bekostnad. Cancercellernas skadliga egenskaper selekteras fram i specifika cellulära mikromiljöer på grund av Darwinistisk natururval. Vi studerar de strukturella egenskaperna som göra cancerproteiner till måltavlor för cancerorsakande mutationer. Vidare studeras cancerproteinernas roll i cancerceller. Slutligen studeras hur cellulära interaktioner i specifika mikromiljöer påverkar funktionen hos cancerproteiner. Forskningen är relevant för en förståelse av cancerutvecklingen så väll som uppkomsten av resistens mot läkemedel. Forskningen fokuserar på blodcellscancer.

Forskargruppsledare Anthony Wright

Professor

Anthony Wright

Enhet: Kliniskt forskningscentrum
E-post: anthony.wright@ki.se

Gruppmedlemmar

Gustav ArvidssonForskarstuderande
Amir Nematollahi MahaniForskarstuderande
Laia SadeghiPostdoc
Anthony WrightProfessor

Forskningstekniker

  • Molekylär cellbiologi
  • Cellkultur
  • Genomik
  • Bioinformatik

Externa anslagsgivare

Vetenskapsrådet, Cancerfonden

Utvalda publikationer

Origins of Myc proteins--using intrinsic protein disorder to trace distant relatives.
Mahani A, Henriksson J, Wright A
PLoS ONE 2013 ;8(9):e75057

Proteome-wide evidence for enhanced positive Darwinian selection within intrinsically disordered regions in proteins.
Nilsson J, Grahn M, Wright A
Genome Biol. 2011 Jul;12(7):R65

HAT-HDAC interplay modulates global histone H3K14 acetylation in gene-coding regions during stress.
Johnsson A, Durand-Dubief M, Xue-Franzén Y, Rönnerblad M, Ekwall K, Wright A
EMBO Rep. 2009 Sep;10(9):1009-14

c-Myc induces changes in higher order rDNA structure on stimulation of quiescent cells.
Shiue C, Berkson R, Wright A
Oncogene 2009 Apr;28(16):1833-42

c-Myc associates with ribosomal DNA and activates RNA polymerase I transcription.
Arabi A, Wu S, Ridderstråle K, Bierhoff H, Shiue C, Fatyol K, et al
Nat. Cell Biol. 2005 Mar;7(3):303-10