Forskargruppen för Cancer evolution

Vi studerar de strukturella egenskaperna som gör cancerproteiner till måltavlor för cancerorsakande mutationer. Vidare studeras cancerproteinernas roll i cancerceller samt hur cellulära interaktioner i specifika mikromiljöer påverkar funktionen hos cancerproteiner.

Cancer är en evolutionär sjukdom. Genetiska eller epigenetiska förändringar påverkar ofta funktionella egenskaper hos regulatoriska proteiner och därigenom främjas framväxten av cancerceller till normala cellers bekostnad. Cancercellernas skadliga egenskaper selekteras fram i specifika cellulära mikromiljöer på grund av Darwinistisk natururval. Vi studerar de strukturella egenskaperna som göra cancerproteiner till måltavlor för cancerorsakande mutationer. Vidare studeras cancerproteinernas roll i cancerceller. Slutligen studeras hur cellulära interaktioner i specifika mikromiljöer påverkar funktionen hos cancerproteiner. Forskningen är relevant för en förståelse av cancerutvecklingen så väll som uppkomsten av resistens mot läkemedel. Forskningen fokuserar på blodcellscancer.

Forskargruppsledare Anthony Wright

Anthony Wright

Professor
Wright
H5 Laboratoriemedicin

Gruppmedlemmar

Forskningstekniker

  • Molekylär cellbiologi
  • Cellkultur
  • Genomik
  • Bioinformatik

Externa anslagsgivare

Cancerfonden

Utvalda publikationer

Differential B-Cell Receptor Signaling Requirement for Adhesion of Mantle Cell Lymphoma Cells to Stromal Cells.
Sadeghi L, Arvidsson G, Merrien M, M Wasik A, Görgens A, Smith CIE, Sander B, Wright AP
Cancers (Basel) 2020 May;12(5):

A Protein Intrinsic Disorder Approach for Characterising Differentially Expressed Genes in Transcriptome Data: Analysis of Cell-Adhesion Regulated Gene Expression in Lymphoma Cells.
Arvidsson G, Wright APH
Int J Mol Sci 2018 Oct;19(10):

A subset of functional adaptation mutations alter propensity for α-helical conformation in the intrinsically disordered glucocorticoid receptor tau1core activation domain.
Salamanova E, Costeira-Paulo J, Han KH, Kim DH, Nilsson L, Wright APH
Biochim Biophys Acta Gen Subj 2018 06;1862(6):1452-1461

Impact of Sox11 over-expression in Ba/F3 cells.
Lord M, Arvidsson G, Wasik AM, Christensson B, Wright AP, Grandien A, et al
Haematologica 2018 12;103(12):e594-e597

Mixed-species RNAseq analysis of human lymphoma cells adhering to mouse stromal cells identifies a core gene set that is also differentially expressed in the lymph node microenvironment of mantle cell lymphoma and chronic lymphocytic leukemia patients.
Arvidsson G, Henriksson J, Sander B, Wright AP
Haematologica 2018 04;103(4):666-678

Origins of Myc proteins--using intrinsic protein disorder to trace distant relatives.
Mahani A, Henriksson J, Wright AP
PLoS ONE 2013 ;8(9):e75057

Proteome-wide evidence for enhanced positive Darwinian selection within intrinsically disordered regions in proteins.
Nilsson J, Grahn M, Wright AP
Genome Biol. 2011 Jul;12(7):R65