Forskargruppen för Cancer evolution

Vi studerar de strukturella egenskaperna som gör cancerproteiner till måltavlor för cancerorsakande mutationer. Vidare studeras cancerproteinernas roll i cancerceller samt hur cellulära interaktioner i specifika mikromiljöer påverkar funktionen hos cancerproteiner.

Cancer är en evolutionär sjukdom. Genetiska eller epigenetiska förändringar påverkar ofta funktionella egenskaper hos regulatoriska proteiner och därigenom främjas framväxten av cancerceller till normala cellers bekostnad. Cancercellernas skadliga egenskaper selekteras fram i specifika cellulära mikromiljöer på grund av Darwinistisk natururval. Vi studerar de strukturella egenskaperna som göra cancerproteiner till måltavlor för cancerorsakande mutationer. Vidare studeras cancerproteinernas roll i cancerceller. Slutligen studeras hur cellulära interaktioner i specifika mikromiljöer påverkar funktionen hos cancerproteiner. Forskningen är relevant för en förståelse av cancerutvecklingen så väll som uppkomsten av resistens mot läkemedel. Forskningen fokuserar på blodcellscancer.

Forskargruppsledare Anthony Wright

Anthony Wright

Professor
Wright
H5 Laboratoriemedicin

Gruppmedlemmar

Forskningstekniker

  • Molekylär cellbiologi
  • Cellkultur
  • Genomik
  • Bioinformatik

Externa anslagsgivare

Cancerfonden

Utvalda publikationer

Association between Predicted Effects of TP53 Missense Variants on Protein Conformation and Their Phenotypic Presentation as Li-Fraumeni Syndrome or Hereditary Breast Cancer.
Liu Y, Axell O, van Leeuwen T, Konrat R, Kharaziha P, Larsson C, Wright APH, Bajalica-Lagercrantz S
Int J Mol Sci 2021 Jun;22(12):

Differential Transcriptional Reprogramming by Wild Type and Lymphoma-Associated Mutant MYC Proteins as B-Cells Convert to a Lymphoma Phenotype.
Mahani A, Arvidsson G, Sadeghi L, Grandien A, Wright APH
Cancers (Basel) 2021 Dec;13(23):

Differential B-Cell Receptor Signaling Requirement for Adhesion of Mantle Cell Lymphoma Cells to Stromal Cells.
Sadeghi L, Arvidsson G, Merrien M, M Wasik A, Görgens A, Smith CIE, Sander B, Wright AP
Cancers (Basel) 2020 May;12(5):

A subset of functional adaptation mutations alter propensity for α-helical conformation in the intrinsically disordered glucocorticoid receptor tau1core activation domain.
Salamanova E, Costeira-Paulo J, Han KH, Kim DH, Nilsson L, Wright APH
Biochim Biophys Acta Gen Subj 2018 06;1862(6):1452-1461

Mixed-species RNAseq analysis of human lymphoma cells adhering to mouse stromal cells identifies a core gene set that is also differentially expressed in the lymph node microenvironment of mantle cell lymphoma and chronic lymphocytic leukemia patients.
Arvidsson G, Henriksson J, Sander B, Wright AP
Haematologica 2018 04;103(4):666-678

AW
Innehållsgranskare:
2022-05-03