Forskargrupp - Stephan Mielke

I vår forskningsgrupp utför vi translationell forskning kring frågor som rör både grundforskning och klinisk verksamhet inom fältet cell- och genterapi med ett särskilt fokus på cancer.

Stamcellstransplantation har varit en väletablerad behandling under årtionden, men på senare tid har behandling med avancerad cellbaserad immunterapi blivit en av grundpelarna inom cancerbehandling utöver kirurgi, strålbehandling, kemoterapi och riktad terapi. I synnerhet har utvecklingen kring CAR T cellsterapi accelererat fältet dramatiskt och detta är bara början på en ny våg av flertalet nya avancerade läkemedelsterapier (ATMPs) inom cancerbehandling. Den senaste utvecklingen av mRNA-vaccin mot COVID-19 har i hög grad även bidragit till att driva den immunologiska forskningen framåt i utvecklingen av nya behandlingar inom detta område.

Vår forskargrupp är kopplad till den JACIE-ackrediterade medicinska enheten för cellterapi och allogen stamcellstransplantation i Huddinge (ME CAST). Detta är en del av ett ännu större USVE (Universitetssjukvårdsenhet) vid Karolinska Universitetssjukhuset som täcker områdena GMP-produktion, oligonukleotidterapi och exosomer. Vi är kopplade till SWECARNET, Sveriges kompetensnätverk för CAR T-celler och Karolinskas ATMP-center som är under utveckling. 

Följande projekt ingår i vår forskning:

Projekt 1: Kartläggning av effekt, toxicitet och resistensmekanismer av CAR T-cellsterapi.

Projekt 2: Sjukhusbaserad ATMP-produktion inom cancervården.

Projekt 3: Utveckling av immunterapi mot äggstockscancer.

Projekt 4: Genterapi för sicklecellsanemi.

Forskargruppsledare

Stephan Mielke

Professor/överläkare
Mielke
H5 Laboratoriemedicin
SM
Innehållsgranskare:
2023-07-31