Bilden är en tecknad illustration av en chimeric antigen receptor som förs till en CAR T-cell för att sedan föras in i en cancercell.hur en CAR T-cellterapibehandling går till

SWECARNET

Sveriges kompetensnätverk för CAR T-celler, SWECARNET, är ett öppet mötes- och utbildningsnätverk för nyckelaktörer inom området och som arbetar för ökad kompetens, kunskapsutbyte och standardiserade processer för behandling och uppföljning av CAR T. Nätverket består av representanter från akademi, universitetssjukhus och industri över hela landet. Det finansieras av Vinnova och koordineras av Karolinska Institutet.

Foto: GettyImages