Forskargrupp - Sara Windahl

Målet med vår forskning är att öka förståelsen av de mekanismer (på molekylär nivå) som styr hur belastning/träning stärker skelettet.

Vi forskar också om ett protein som heter ACP5 (TRAP). Detta protein är viktigt för många olika funktioner, men är mest är känt för sina effekter i skelettet. Vi studerar hur detta protein påverkar skelettets styrka, benlängd och cancercellers förmåga att metastasera till skelettet.

Om du vill veta mer om gruppens forskning och dess medlemmar - se den engelska webbsidan.

Forskargruppsledare Sara Windahl

Sara Windahl

Assisterande lektor
Windahl
H5 Laboratoriemedicin
SW
Innehållsgranskare:
2023-07-05