Forskargrupp - Erik Eliasson

Målet med vår forskning är att bättre förstå och förutsäga hur olika patienter kommer att reagera på läkemedelsbehandling. Här finns mycket betydande variation och med bättre förståelse för bakomliggande mekanismer kan man hoppas på både mer effektiv och säkrare läkemedelsbehandling i framtiden.

Gruppfoto av Erik Eliassons forskargrupp.
Erik Eliassons forskargrupp. Fr. vänster: Yitian Zhou, Gustav Beijer, Esther Lubberts, Sofiene Laarif, Erik Eliasson. Foto: Erik Eliasson

Begreppet Precisionsmedicin bygger just på denna klinisk farmakologiska grundprincip, att kunna individanpassa läkemedelsvalet med hjälp av markörer för effekt, säkerhet eller lämplig dos.

I gruppen drivs två huvudsakliga kliniska forskningslinjer:

Den första gäller individanpassad antibiotikadosering vid livshotande infektioner, baserat på samarbete med expertis inom intensivvård, infektionsmedicin och klinisk mikrobiologi.

Den andra forskningslinjen gäller genetiska förutsättningar för valet av läkemedel mot bröstcancer, och vad som är lämplig dos för att undvika svåra biverkningar eller terapisvikt. Det projektet bygger på samarbete med kliniska onkologer liksom experter inom epidemiologi och bioinformatik.

Seniora samarbetspartners (docenter/professorer) är Jonatan Lindh, Sara Margolin, Per Hall, Kamila Czene, Jonas Bergh, Volker Lauschke, Magnus Ingelman-Sundberg, Christian Giske, Johan Petersson (Stockholm), Elisabet Nielsen, Mia Wadelius (Uppsala), and Espen Molden (Oslo).

Forskargruppsledare Erik Eliasson

Erik Eliasson

Professor/överläkare
Eliasson
H5 Laboratoriemedicin

Gruppmedlemmar

Gustav Beijer

Doktorand
Eliasson
H5 Laboratoriemedicin

Sofiene Laarif

Doktorand
Eliasson
H5 Laboratoriemedicin

Yitian Zhou

Postdoktor
Individanpassad medicin och läkemedelsutveckling
C3 Fysiologi och farmakologi

Forskningstekniker

Bioanalys ffa LC-MS/MS, mikrodialys, läkemedelsomsättning in vitro/in vivo, farmakokinetisk analys och populationsfarmakokinetisk modellering, genotypning, NGS, bioinformatik, prediktionsmodeller respektive funktionella fenotypstudier avseende genetisk variation, GCP, registerstudier läkemedelsanvändning, behandlingseffekt och biverkningar.

Externa bidragsgivare

Vinnova, ALF, CIMED.

Utvalda publikationer

Impairment of endoxifen formation in tamoxifen-treated premenopausal breast cancer patients carrying reduced-function CYP2D6 alleles.
Thorén L, Lindh JD, Ackehed G, Kringen MK, Hall P, Bergh J, Molden E, Margolin S, Eliasson E
Br J Clin Pharmacol 2021 03;87(3):1243-1252

CYP2D6 genotype predicts tamoxifen discontinuation and drug response: a secondary analysis of the KARISMA trial.
He W, Eriksson M, Eliasson E, Grassmann F, Bäcklund M, Gabrielson M, Hammarström M, Margolin S, Thorén L, Wengström Y, Borgquist S, Hall P, Czene K
Ann Oncol 2021 10;32(10):1286-1293

Poor Correlation between Meropenem and Piperacillin Plasma Concentrations and Delivered Dose of Continuous Renal Replacement Therapy.
Petersson J, Giske CG, Eliasson E
Antimicrob Agents Chemother 2021 03;65(4):

Bleeding and thromboembolism due to drug-drug interactions with non-vitamin K antagonist oral anticoagulants-a Swedish, register-based cohort study in atrial fibrillation outpatients.
Holm J, Mannheimer B, Malmström RE, Eliasson E, Lindh JD
Eur J Clin Pharmacol 2021 Mar;77(3):409-419

[Pharmacogenomics - a cornerstone of Precision Medicine. Genomic Medicine Sweden analyses genotypes associated with serious drug toxicity or therapeutic failure].
Eliasson E, Wadelius M
Lakartidningen 2021 05;118():

EE
Innehållsgranskare:
2023-03-10