Ortopedi - Sari Ponzer

Sari Ponzers forskargrupp i ortopedisk traumatologi bedriver studier som syftar till att förbättra vården av patienter med skador och sjukdomar i rörelseapparaten. Pågående kliniska studier fokuserar bland annat på patienter med osteoporosrelaterade frakturer, exempelvis handledsfrakturer.

Dessutom bedrivs ett antal kliniska och epidemiologiska studier avseende patienter med korsbandsskador. Psykosociala faktorers betydelse för återhämtning är ytterligare ett viktigt forskningsområde för forskargruppen. Läs gärna mer på de engelska sidorna.