Forskargrupp Obstetrik - Eva Wiberg-Itzel

Forskargrupp obstetrik bedriver bred klinisk forskning. Flera av projekten har gemensamma angreppspunkter.

Förlossningsprojekten handlar om att i olika aspekter förbättra omhändertagandet av kvinna och barn under förlossning och postpartum. I ”Giving Birth” mäter man laktat i fostervatten (AFL) vid värksvaghet. Kan en ökad kunskap förbättra utfallet vid värksvaga förlossningar? Flera projekt om förlossningsinduktioner pågår. Vilken metod är bäst? Ska induktionen påbörjas på sjukhuset eller i hemmet?  I ett annat av förlossningsprojekten studeras stora blödningar vid förlossning. Sätesförlossningar: Kan det perinatala utfall vid sätesförlossningar förbättras genom ett teamarbete?

Övrig obstetrik: I ett projekt om Diabetes och graviditet studeras handläggningen av graviditet, förlossning och amning hos kvinnor med typ 1 diabetes. I projektet ”Viktig” studeras om ett systematiskt omhändertagande av gravida kvinnor med BMI>=35 förbättrar utfallet för mor och barn under graviditet/förlossning. I ytterligare ett av obstetrikprojekten studeras graviditeter där kvinnan söker för minskade fosterrörelser/intrauterin fosterdöd. Kan ökad kunskap minska antalet intrauterint döda barn? I projektet om intrauterin tillväxthämning studeras om en tidig upptäckt med ultraljud kan förbättra utfallet för barnet vid födelsen. Två mikrobiom projekt pågår där komplikationer och dess associationer till floran studeras.

Forskargruppsledare

Eva Wiberg-Itzel

Docent och adjungerad lektor

Överläkare, VO kvinnosjukvård och förlossning, Södersjukhuset

Gruppmedlemmar

Pelle Lindqvist, Docent
Överläkare, VO kvinnosjukvård och förlossning, Södersjukhuset

Tove Wallström, PhD
Överläkare, Medicinskt ansvarig på förlossningen, VO kvinnosjukvård och förlossning, Södersjukhuset

Irene Sterpu, PhD, Post Doc CLINTEC
Biträdande Överläkare, VO kvinnosjukvård och förlossning, Södersjukhuset

Hanna Åmark, PhD
Överläkare, sektionschef Obstetrik, VO kvinnosjukvård och förlossning, Södersjukhuset

Alexandra Goldberg, Doktorand
Barnmorska, VO kvinnosjukvård och förlossning, Södersjukhuset

Evangelos Patavoukas, Doktorand
Biträdande Överläkare, Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Emma Hertting, Doktorand
Överläkare, VO kvinnosjukvård och förlossning, Södersjukhuset

Gita Strindfors, Doktorand
Överläkare, VO kvinnosjukvård och förlossning, Södersjukhuset

Julia Savchenko, Doktorand
Överläkare, medicinskt ansvarig på förlossningen, VO kvinnosjukvård och förlossning, Södersjukhuset

Margit Endler, PHD, även KBH, KI
Specialistläkare, VO kvinnosjukvård och förlossning, Södersjukhuset

Joanna Tingström, PhD, även Medicin Solna, KI
Universitetsbarnmorska, VO kvinnosjukvård och förlossning, Södersjukhuset

Elisabeth Storck-Lindholm, PhD
Överläkare, Ansvarig Mödrahälsovården i Stockholm, VO kvinnosjukvård och förlossning, Södersjukhuset

Samverkan

 • Centrum för Translationell mikrobiomforskning (CTMR), Karolinska Institutet
  Professor Lars Engstrand (huvudansvarig)
  Docent Ina Schuppe Koistinen (lokalt ansvarig)
   
 • Universitetet i Lund
  Dr. Ola Andersson, SAVE studien
  Dr. Karin Stenkula, Forskargruppsledare, med en stor kunskap om fettväven och dess funktion.
 • Flertalet olika kvinnokliniker i Europa såsom kliniken i Bergen (Norge), Island, Åbo (Finland), London (England) och Porto (Portugal).
   
 • University of Liverpool och där primärt med professor Susan Wray och professor Zarko Alfredovic.
 • Maternity Hospital I Dublin, Dr. Mike Robson

Forskningsprojekt

 • Giving Birth: AFL (AmnioticFluidLactate) i klinisk användning: målet är en mer individ och situation anpassad handläggning av värksvaga förlossningar (Eva Wiberg-Itzel). (ClinicalTrials.govID NCT04649593)
 • Misobest a RCT study: Syftet med studien är att undersöka att Cytotec® inte är sämre (non-inferior) än Angusta® vid induktion av förlossning (Elin Svensk, Helena Kopp-Kallner, Tove Wallström).
 • Viktigprojektet; en prospektiv cohort studie om gravida kvinnor med BMI>35: Om införande av nya riktlinjer för gruppen av överviktiga gravida kvinnor (BMI>35) påverkar graviditets och förlossnings utfallet (Evangelos Patavoukas, Kerstin Wolff, Elisabet Stork-Lindholm, Karin Stenkula, Eva Wiberg-Itzel). (ClinicalTrials.govID NCT05160662)
   
 • SweMami Obesitas: Att jämföra det vaginala, fekala och orala mikrobiomet hos kvinnor med BMI>=35 och BMI<35 och dess relation till definierade graviditetskomplikationer. (Evangelos Patavoukas, Kerstin Wolff, Elisabet Stork-Lindholm, Karin Stenkula, Eva Wiberg-Itzel).
   
 • Intrauterin tillväxthämning - orsak och samband: Att utvärdera nyttan av en tidig upptäckt och omhändertagande av SGA/IUGR foster (Emma Hertting, Lotta Herling, Pelle Lindkvist, Eva Wiberg-Itzel). (ClinicalTrials.govID NCT05142644)
 • SweMami DM1: Målet är att ökad kunskap om det vaginala, fekala och orala mikrobiomet hos typ 1 diabetiker och hur det varierar i relation till olika hälsotillstånd under graviditet (Alexandra Goldberg, Cecilia Ekeus, Carina Ursing, Joanna Tingström, Eva Wiberg-Itzel). (ClinicalTrials.govID NCT04346524)
 • Antenatal handmjölkning för gravida med diabetes: Syftet med denna studie är att studera effekterna handmjölkning under graviditeten för gravida med diabetes, bland annat risken för lågt blodsocker hos barnet, innehållet i råmjölken och amningen (Alexandra Goldberg, Cecilia Ekeus, Carina Ursing, Joanna Tingström, Eva Wiberg-Itzel). (ClinicalTrials.govID NCT04794283)
   
 • A pilot study and randomized controlled trial on the timing, dose, and prophylactic effect of oral Tranexamic acid (TA) compared to placebo on postpartum haemorrhage after vaginal delivery: Syftet med studien är att se om Tranexamsyra, givet oralt vid vaginal förlossning kan minska andelen stora postpartumblödning (Gita Strindfors, Pelle Lindqvist, Margit Endler).
   
 • Sätesprojektet: Att belysa skillnader och likheter vid obstetriska ställningstaganden med fokus på sätesbjudning (Julia Savchenko, Pelle Lindkvist, Sophia Brismar-Wendel).

Forskningsstöd

 • Vetenskapsrådet
 • ALF-Medicin
 • Innovationsfonden
 • Spädbarnsfonden
 • Läkaresällskapet

Artiklar

Women with fair phenotypes seem to confer a survival advantage in a low UV milieu. A nested matched case control study.
Lindqvist PG, Epstein E, Landin-Olsson M, Åkerlund M, Olsson H
PLoS One 2020 ;15(1):e0228582

Could a multidisciplinary regional audit identify avoidable factors and delays that contribute to stillbirths? A retrospective cohort study.
Sterpu I, Bolk J, Perers Öberg S, Hulthén Varli I, Wiberg Itzel E
BMC Pregnancy Childbirth 2020 Nov;20(1):700

Induction of labor after one previous Cesarean section in women with an unfavorable cervix: A retrospective cohort study.
Wallstrom T, Bjorklund J, Frykman J, Jarnbert-Pettersson H, Akerud H, Darj E, Gemzell-Danielsson K, Wiberg-Itzel E
PLoS One 2018 ;13(7):e0200024

Slow-release vaginal insert of misoprostol versus orally administrated solution of misoprostol for the induction of labour in primiparous term pregnant women: a randomised controlled trial.
Wallström T, Strandberg M, Gemzell-Danielsson K, Pilo C, Jarnbert-Pettersson H, Friman-Mathiasson M, Wiberg-Itzel E
BJOG 2019 08;126(9):1148-1155

Is obesity in pregnancy associated with signs of chronic fetal hypoxia?
Åmark H, Sirotkina M, Westgren M, Papadogiannakis N, Persson M
Acta Obstet Gynecol Scand 2020 12;99(12):1649-1656

Maternal obesity and stillbirth at term; placental pathology-A case control study.
Åmark H, Westgren M, Sirotkina M, Hulthén Varli I, Persson M, Papadogiannakis N
PLoS One 2021 ;16(4):e0250983

Swedish guidelines for type 1 diabetes and pregnancy outcomes: A nationwide descriptive study of consensus and adherence.
Goldberg A, Ursing C, Ekéus C, Wiberg-Itzel E
Prim Care Diabetes 2021 Dec;15(6):1040-1051

Amniotic fluid lactate (AFL): a new predictor of labor outcome in dystocic deliveries.
Wiberg-Itzel E
J Matern Fetal Neonatal Med 2021 Nov;():1-6

Determination of pH or lactate in fetal scalp blood in management of intrapartum fetal distress: randomised controlled multicentre trial.
Wiberg-Itzel E, Lipponer C, Norman M, Herbst A, Prebensen D, Hansson A, Bryngelsson AL, Christoffersson M, Sennström M, Wennerholm UB, Nordström L
BMJ 2008 Jun;336(7656):1284-7

Women with fair phenotypes seem to confer a survival advantage in a low UV milieu. A nested matched case control study.
Lindqvist PG, Epstein E, Landin-Olsson M, Åkerlund M, Olsson H
PLoS One 2020 ;15(1):e0228582

EW
Innehållsgranskare:
Cecilia Bodén
2023-03-13