TRANSITION

en kurs med mentorsstöd i övergången från tonåren till vuxenlivet för individer diagnostiserade med ADHD och/eller Autismspektrumtillstånd (AST).

Stöd i övergången till vuxenlivet

Projektet "Transition" är ett nytt program för personer mellan 17 och 24 år med diagnosen ADHD eller AST. Syftet med projektet är att ge stöd i övergången till vuxenlivet för att öka självständighet och delaktighet i vardagen och förebygga arbetsmarknadsmarginalisering och utanförskap för unga vuxna inom målgruppen. Pilotprojektet startade under våren 2015 och är tänkt att resultera i ett standardiserat och manualiserat program som kan tillämpas flexibelt i olika verksamheter och sammanhang.

Psykoedukativ träningsmetod för att motverka psykisk ohälsa och utanförskap

Metoden är en preventiv psykoedukativ träningsmetod (grupp och individuellt) för äldre ungdomar och unga vuxna med ADHD eller AST. Deltagarna kommer att få träna på konstruktiva lösningsstrategier för sådant som utgör utmaningar och risker för individer med ADHD eller AST. Programmet är tänkt för de individer som tidigare genomgått exempelvis KONTAKT, PEGASUS eller SCOPE.

Projektet är ett samarbete mellan:

  • BUP Stockholm
  • Stockholm Norra Psykiatri (ADHD-mottagningen)
  • Trygg-Hansa

Vill du veta mer om projektet Transition?

Välkommen att kontakta projektkoordinator Ulf Jonsson

 

Ulf Jonsson

Anknuten till Forskning
Jonsson
K6 Kvinnors och barns hälsa
Elin West
2023-03-07