Ulf Jonsson

Ulf Jonsson

Anknuten till Forskning
E-postadress: ulf.jonsson@ki.se
Besöksadress: Gävlegatan 22B, plan 8, 11330 STOCKHOLM
Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Neuropsykiatri Bölte Jonsson, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Jag är legitimerad psykolog och sedan 2014 docent i barn- och ungdomspsykiatrisk forskning. Min nuvarande anställning har jag inom Region Stockholm, där jag är FoU-koordinator för barn- och ungdomspsykiatrin. Vid Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet, KIND, driver jag ett forskningsprojekt om övergången till vuxenlivet för unga personer med neuropsykiatriska tillstånd. Jag är även anknuten till Uppsala Universitet, där jag leder en longitudinell studie kring tonårsdepression. Under åren 2011 till 2017 var jag anställd vid Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och Socialstyrelsen, och har arbetet med ett flertal HTA-rapporter och nationella riktlinjer inom psykiatriområdet.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI