Experimentell psykiatri och neurologi

Vår forskning syftar till att förstå de molekylära mekanismerna som orsakar sjukdom genom påverkan på hjärnans högre funktioner.

Framförallt är vi intresserade av hur samspelet mellan neuron och glia celler påverkar utvecklandet och underhållet av neuronala nätverk. Genom att använda oss av cellulär omprogrammering skapar vi individspecifika cellulära modeller, bestående av neuron och glia celler, från individer med en kronisk hjärnsjukdom och matchade friska kontroller. Dessa modeller kan sedan studeras med exempelvis genetisk manipulation och läkemedelsscreening.

Vår forskning bedrivs i tätt samarbete med hälso- och sjukvården och innefattar storskalig och systematisk insamling av kliniska data och biologiskt material från exempelvis individer med schizofreni eller bipolärt syndrom.

Genom samordnad och individspecifik insamling av data kan vi också i samarbetsprojekt länka våra fynd i cellkulturer till in vivo markörer såsom exempelvis analyser av cerebrospinalvätska eller positronemissionstomografi data.

Läs gärna mer om vår forskning på engelska sidan.

Stöd vår forskning

group portrait of the Experimental Psychiatry and Neurology research group leaning against railing overlooking the atrium in Biomedicum
Forskargruppen Experimentell psykiatri och neurologi
group portrait of the Experimental Psychiatry and Neurology research group some standing, some kneeling in front of window.
Forskargruppen Experimentell psykiatri och neurologi
group portrait of the Experimental Psychiatry and Neurology research group gathered around a table.
Forskargruppen Experimentell psykiatri och neurologi

Gruppmedlemmar

Kontakt

Profile image

Carl Sellgren Majkowitz

Forskare;Biträdande Lektor

Nyheter

CS
Innehållsgranskare:
Karin Wrangö
2023-09-19