Rose Temizer

Anknuten till Forskning
E-postadress: rose.temizer@ki.se
Besöksadress: Solnavägen 9, Biomedicum C4, 17165 Solna
Postadress: C3 Fysiologi och farmakologi, C3 FyFa Cellulär modellering av psykiatriska sjukdomar, 171 77 Stockholm

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI