Experimentell psykiatri och neurologi

This page in English

Vår forskning syftar till att förstå de molekylära mekanismerna som orsakar sjukdom genom påverkan på hjärnans högre funktioner.

Framförallt är vi intresserade av hur samspelet mellan neuron och glia celler påverkar utvecklandet och underhållet av neuronala nätverk. Genom att använda oss av cellulär omprogrammering skapar vi individspecifika cellulära modeller, bestående av neuron och glia celler, från individer med en kronisk hjärnsjukdom och matchade friska kontroller. Dessa modeller kan sedan studeras med exempelvis genetisk manipulation och läkemedelsscreening.

Vår forskning bedrivs i tätt samarbete med hälso- och sjukvården och innefattar storskalig och systematisk insamling av kliniska data och biologiskt material från exempelvis individer med schizofreni eller bipolärt syndrom.

Genom samordnad och individspecifik insamling av data kan vi också i samarbetsprojekt länka våra fynd i cellkulturer till in vivo markörer såsom exempelvis analyser av cerebrospinalvätska eller positronemissionstomografi data.

Läs gärna mer om vår forskning på engelska sidan.

Gruppmedlemmar

Jessica GraciasDoktorand
Funda OrhanPostdoc
Carl SellgrenForskare, Överläkare

Funda Orhan Postdoc
Sanna Bruno Forskningsförberedande student/ST-läkare

Kontakt

Forskare

Carl Sellgren

Enhet: Sellgren Carl grupp - Cellulär modellering av neuropsykiatriska sjukdomar
E-post: carl.sellgren@ki.se