Experimentell psykiatri och neurologi

Vår forskning syftar till att förstå de molekylära mekanismerna som orsakar sjukdom genom påverkan på hjärnans högre funktioner.

Framförallt är vi intresserade av hur samspelet mellan neuron och glia celler påverkar utvecklandet och underhållet av neuronala nätverk. Genom att använda oss av cellulär omprogrammering skapar vi individspecifika cellulära modeller, bestående av neuron och glia celler, från individer med en kronisk hjärnsjukdom och matchade friska kontroller. Dessa modeller kan sedan studeras med exempelvis genetisk manipulation och läkemedelsscreening.

Vår forskning bedrivs i tätt samarbete med hälso- och sjukvården och innefattar storskalig och systematisk insamling av kliniska data och biologiskt material från exempelvis individer med schizofreni eller bipolärt syndrom.

Genom samordnad och individspecifik insamling av data kan vi också i samarbetsprojekt länka våra fynd i cellkulturer till in vivo markörer såsom exempelvis analyser av cerebrospinalvätska eller positronemissionstomografi data.

Läs gärna mer om vår forskning på engelska sidan.

Stöd vår forskning

Gruppmedlemmar

Jessica Gracias

Funda Orhan

Carl Sellgren

Sanna Bruno, forskningsförberedande student/ST-läkare

Samudyata Samudyata 

Ana Oliveira

Sravan Goparaju

Kontakt

Carl Sellgren

Forskare
Cellulär modellering av psykiatriska sjukdomar
C3 Fysiologi och farmakologi