Welmers forskargrupp

Vi studerar hälsa hos äldre personer med särskilt fokus på fysisk funktion, fysisk aktivitet, stillasittande och skadliga fall.

Forskningsfokus 

Vi studerar hälsa hos äldre personer med särskilt fokus på fysisk funktion, fysisk aktivitet, stillasittande och skadliga fall. Vår forskning kombinerar kliniska studier (interventionsstudier, kvalitativa studier och implementeringsforskning) med stora populationsbaserade studier.

Våra mål är att öka kunskapen om:

  • Orsaker och konsekvenser av fysisk funktionsnedsättning, fysisk inaktivitet och skadliga fall hos äldre personer
  • Effekt av fysiska träningsinterventioner på fysisk funktion och hälsa hos äldre personer
  • Implementering av evidensbaserade metoder i klinisk praxis

Läs mer om våra forskningsprojekt på den engelska sidan. 

Publikationer

Utvalda publikationer

Finansiering

Finansiärer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Besöksadress

Karolinska Institutet, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Alfred Nobels allé 23, B3, Huddinge, SE-141 83, Sweden

Postadress

Karolinska Institutet, Neurobiology, Care Sciences and Society, Division of Physiotherapy 23100, Huddinge, SE-141 83, Sweden

Nyckelord:
Fallolyckor Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Fysikalisk och rehabiliteringsmedicin Fysioterapeuter Fysisk funktionell prestation Geriatrik Primärprevention Sekundärprevention Sjukgymnastik Träning Åldrande Visa alla
AW
Innehållsgranskare:
Kathrin Dellblad
2024-04-23