Anna-Karin Welmer

Anna-Karin Welmer

Universitetslektor | Docent
Telefon: +46852488804
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Fysioterapi Welmer, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är docent och lektor i fysioterapi vid KI och fysioterapeut vid Karolinska Universitetssjukhuset. Jag disputerade i fysioterapi vid KI. Därefter gjorde jag min postdoktorala utbildning först vid Sahlgrenska akademin i Göteborg och sedan vid Aging Research Center, KI. För närvarande är jag ordförande i Kurs- och programkommittén för forskarutbildningen vid KI.

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning fokuserar på hälsa hos äldre personer med särskilt fokus på fysisk funktion, fysisk aktivitet, stillasittande och skadliga fall. Min forskning kombinerar kliniska studier (interventionsstudier, kvalitativa studier och implementeringsforskning) med stora populationsbaserade studier. Målen är att öka kunskapen om: 1) Orsaker och konsekvenser av fysisk funktionsnedsättning, fysisk inaktivitet och skadliga fall hos äldre personer, 2) Effekt av fysiska träningsinterventioner på fysisk funktion och hälsa hos äldre personer, och 3) Implementering av evidensbaserade metoder i klinisk praxis.

  År 2015 tilldelades jag Karolinapriset (Karolinska Universitetssjukhusets forskningspris) för utmärkt klinisk forskning. Som huvudsökande har jag erhållit finansiering från olika stiftelser, inklusive Vetenskapsrådet, Forte, Region Stockholm (CIMED och ALF), Strategiska forskningsområdet vårdvetenskap, KI, KI-fonder, Forskarskolan i vårdvetenskap, KI, Mälardalens forskarskola i vårdvetenskap (MoF-V) och Konung Gustaf Vs och Drottning Victorias Frimurarestiftelse.

  Jag deltar i flera nationella och internationella samarbetsprojekt. Till exempel var jag WP-leader för EU-projekten MPI_age (2014-2017) och SHARED (2019-2022), och jag är för närvarande medlem i expertgruppen för World Falls Guidelines (2019-nutid). Jag har varit huvudhandledare för två doktorander och biträdande handledare för sex doktorander som försvarat sina avhandlingar. För närvarande är jag huvudhandledare för två doktorander samt forskargruppledare vid Avdelningen för fysioterapi, NVS, KI. Jag har publicerat över 110 peer-review-granskade vetenskapliga artiklar och har ett H-index på 31. 

Undervisning

 • Jag har varit kursledare, examinator och lärare för flera kurser på grundutbildningsnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå (främst tvärvetenskapliga kurser). För närvarande ansvarar jag för följande kurser på avancerad nivå “Dementia, from cell to society” och “Master course in dementia care for physiotherapists and occupational therapists”. Jag har mer än 15 veckors högskolepedagogisk utbildning. Nyligen var jag en av fem pedagogiska ambassadörer för forskarutbildning vid KI, vilket ytterligare fördjupade min kunskap om pedagogisk utveckling. Jag har handlett flera examensprojekt inom fysioterapi och relaterade områden.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Universitetslektor, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2017-

Examina och utbildning

 • Docent, Äldreforskning, Karolinska Institutet, 2014
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2007
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2002
 • Sjukgymnastexamen, Karolinska Institutet, 2002

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI