Anna-Karin Welmer

Anna-Karin Welmer

Universitetslektor | Docent
Telefon: +46852488804
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Fysioterapi Welmer, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är docent och lektor i fysioterapi vid KI och fysioterapeut vid
  Karolinska Universitetssjukhuset. Jag disputerade i fysioterapi vid KI.
  Därefter gjorde jag min postdoktorala utbildning först vid Sahlgrenska
  akademin i Göteborg och sedan vid Aging Research Center, KI.
  Mottagare av Karolinapriset för föredömlig klinisk forskning
  2015: https://www.karolinska.se/om-oss/centrala-nyheter/2015/05/karolinapriset2015/

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning rör hälsa hos äldre personer, med särskilt fokus på fysisk
  funktion, fysisk aktivitet, stillasittande och fall. Forskningen kombinerar
  kliniska studier (interventions- och implementeringsforskning) med stora
  populationsbaserade studier. Målen är att öka kunskapen om:
  1) Riskfaktorer för och konsekvenser av funktionshinder, fysisk inaktivitet
  och skadliga fall hos äldre personer
  2) Effekter av träningsinterventioner på fysisk funktion och hälsa på
  äldre dagar
  3) Implementering av evidensbaserade metoder i klinisk praxis
  Min forskning har stöttats av bland andra Region Stockholm (CIMED och ALF),
  Vetenskapsrådet, FORTE, Strategiskt Forskningsområde Vårdvetenskap vid KI,
  KI fonder, Forskarskolan i Vårdvetenskap och Konung Gustaf Vs och Drottning
  Victorias Frimurarestiftelse.
  Jag var WP-ledare i det EU-finansierade MPI-age-projektet (2014–2017:
  http://www.mpiage.eu/ [1]), och jag är för närvarande WP-ledare för det
  europeiska SHARED-projektet. Jag är huvudhandledare för en doktorand och
  en postdoktor, och bihandledare till tre doktorander.
  *Forskningsprojekt*
  * Early identification of older adults at risk for injurious falls—from
  observational studies to implementation
  * Social Health And Reserve in the Dementia patient journey (SHARED)
  * Preventing functional decline in acutely hospitalized older patients –
  effect of a simple exercise program versus individualized multicomponent
  training (PREV FUNC study)
  * Preventing functional decline in acutely hospitalized older adults –
  effect and process evaluation of a transitional care intervention
  [1] http://www.mpiage.eu/

Undervisning

 • Jag har varit kursledare, examinator och lärare för flera kurser på
  forskarnivå, avancerad nivå och grundutbildningsnivå. Jag är för
  närvarande ansvarig för kurserna på avancerad nivå, Hälsa på äldre
  dagar ur ett multiprofessionellt perspektiv", och "Magisterkurs i demensvård
  för fysioterapeuter och arbetsterapeuter".
  Jag har mer än 15 veckors högskolepedagogisk utbildning.
  För närvarande är jag en av fem pedagogiska ambassadörer för
  forskarutbildningen vid KI.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Universitetslektor, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2017-

Examina och utbildning

 • Docent, Äldreforskning, Karolinska Institutet, 2014
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2007
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2002
 • Sjukgymnastexamen, Karolinska Institutet, 2002

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI