Nathalie Frisendahl

Nathalie Frisendahl

Postdoktor
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Fysioterapi Welmer, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är doktorand och går forskarskolan i vårdvetenskap. Jag tillhör den
  medicinska sektorn vid Aging research center, ARC och sektionen för
  fysioterapi, NVS.
  Jag är legitemierad sjukgymnast sedan 2013 har arbetat kliniskt inom
  primärvårdsrehab i fyra år, främst med äldre inom hemrehabilitering.
  Jag har en magisterexamen vid Umeå universitet och mitt masterarbete
  fokuserade på äldre med osteoporos.
  Kandidatexamen inom fysioterapi, Karolinska Institutet, 2013
  Magisterexamen inom fysioterapi, Umeå universitet, 2016

Forskningsbeskrivning

 • Syftet med mitt doktorandprojekt är att validera och implementera ett nytt
  screeninginstrument för att kunna förebygga skadliga fallolyckor hos
  äldre.

Artiklar

Anställningar

 • Postdoktor, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2023-2025

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2023
 • Sjukgymnastexamen, Karolinska Institutet, 2013

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI